Ett samhälle fritt 
från diskriminering

Miljöpartiet vill skapa ett mänskligt och välkomnande samhälle där alla kan delta på sina villkor. Idag är diskriminering och rasism en del av många människors vardag. Det vill vi ändra på.

Miljöpartiet vill

 • Se ett samhället fritt från diskriminering.
 • Skärpa sanktionerna mot den som diskriminerar.
 • Att den som diskrimineras ska få hjälp och stöd från samhället.
 • Stärka polisens hatbrottsarbete.
 • Stärka arbetet mot antiziganism, antisemitism och islamofobi.
 • Se över om funktionsnedsättning och kön ska läggas till som grunder för hatbrott.
 • Stärk arbetet mot diskriminering av hbtqi-personer.
 • Stärka transpersoners rättigheter genom en ny könstillhörighetslag, och införa ett  tredje juridiskt kön.
 • Ta ett helhetsgrepp om funkofobin i Sverige.
 • Att alla ska få möjlighet att använda det språk de kan bäst i kontakten med svenska myndigheter.
 • Anpassa familjepolitiken så att den blir könsneutral och stärka rättigheterna för stjärnfamiljer, det vill säga alla olika typer av familjer.
 • Stärka och utveckla läsa-skriva-räkna-garantin för att fler barn med  funktionsnedsättning ska få insatser i tid.
 • Att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) förtydligas och  statligt huvudmannaskap införs i den personliga assistansen så att människor får det  stöd de behöver och har rätt till.

Nyheter på Diskriminering

Regeringen gör stor satsning på minoritetspolitiken

Nu stärker vi arbetet för nationella minoriteter

Lindhagen: Sverigehatarnas ord har normaliserats

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter