Aida Badeli

Aidas hjärtefrågor

Migration och lika rätt.

Vi står upp för en öppen och human flyktingpolitik – och för fred, rättvisa och klimat i världen.

Diskriminering.

Miljöpartiet vill skapa ett mänskligt och välkomnande samhälle där alla kan delta på sina villkor. Idag är diskriminering och rasism en del av många människors vardag. Det vill vi ändra på.

Jämställdhet.

Feminismen måste gå längre. Mäns våld mot kvinnor måste få ett slut, kvinnor måste få halva makten och hela lönen, ingen ska begränsas av sitt kön.

Aida Badeli