Öppen och human 
migrationspolitik

Vi står upp för en öppen och human migrationspolitik – och för fred, rättvisa och klimat i världen. Vår vision är en värld där alla kan flytta, men ingen tvingas att fly. Alla EU-länder måste solidariskt dela på ansvaret för ett humant och rättssäkert mottagande. Aldrig förr har så många människor varit på flykt i världen som nu. Samtidigt finns det rörelser i Europa och i Sverige som vill göra det mycket svårare för utsatta människor att söka skydd i EU. Alltför många människor väljer den livsfarliga vägen över Medelhavet, i brist på lagliga vägar in i EU, för att sedan mötas av ett ovärdigt mottagande, eller till och med nekas rätten att söka asyl. Det vill vi ändra på. Det är en mänsklig rättighet att få sin asylansökan individuellt prövad.

Miljöpartiet vill

 • Stå upp för fred, rättvisa och klimatet så att färre tvingas fly.
 • Ge familjer full rätt och möjlighet att återförenas och återinför permanenta uppehållstillstånd, särskilt för barn.
 • Särskilt värna de som lever i stor utsatthet.
 • Försvara asylrätten och kvotflyktingsystemet.
 • Att fler familjer ska kunna återförenas i Sverige. Inga asylsökande barn ska kunna skiljas från sina föräldrar.
 • Stärka rättssäkerheten i asylprocessen och stödet för hbtqi­-flyktingar och andra sårbara grupper.
 • Höja dagersättningen för alla asylsökande.
 • Förlänga etableringsprogrammet för nyanlända till minst fyra år för att skapa bättre förutsättningar för etablering, så att fler kommer i arbete snabbare.
 • Korta handläggningstiderna för arbetstillstånd och asylbeslut så att det går fortare att komma in i samhället.
 • Avskaffa försörjningskravet.
 • Ha en öppen arbetskraftsinvandring och stärka tryggheten för arbetstagare.
 • Inget EU-medlemsland ska kunna köpa sig fritt från ansvar i den gemensamma migrationspolitiken.
 • Stärka asylrätten i EU och bekämpa smuggling och farliga vägar till EU genom att säkra fler och lagliga vägar.
 • Öka kapaciteten att utföra sök- och räddningsinsatser på Medelhavet. Ingen ska med våld stoppas från möjligheten att söka asyl.

Nyheter på ämnesordet

MP: C värnar skogsbolagen, inte skogsägarna

Kompensera Ukraina för EU:s fossilberoende

EU måste göra det enklare att åka tåg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter