Öppen och human 
migrationspolitik

Vi står upp för en öppen och human migrationspolitik – och för fred, rättvisa och klimat i världen. Vår vision är en värld där alla kan flytta, men ingen tvingas att fly.

Alla som befinner sig i Sverige ska ha samma grundläggande rättigheter. (Jesper Isaksson)

Miljöpartiet vill

  • ge familjer full rätt och möjlighet att återförenas och återinföra permanenta uppehållstillstånd, särskilt för barn
  • höja dagersättningen för asylsökande
  • särskilt värna de som lever i stor utsatthet
  • ha en öppen arbetskraftsinvandring och stärka tryggheten för arbetstagare
  • stå upp för fred, rättvisa och klimatet så att färre tvingas fly.
  • försvara asylrätten och kvotflyktingsystemet.
  • att fler familjer ska kunna återförenas i Sverige. Inga asylsökande barn ska kunna skiljas från sina föräldrar.
  • stärka rättssäkerheten i asylprocessen och stödet för hbtqi­-flyktingar och andra sårbara grupper.
  • korta handläggningstiderna för arbetstillstånd och asylbeslut så att det går fortare att komma in i samhället.
  • förlänga etableringsprogrammet för nyanlända till minst fyra år för att skapa bättre förutsättningar för etablering, så att fler kommer i arbete snabbare.

Nyheter på ämnesordet

Återta kontrollen över järnvägen

MP kräver mer pengar till sjukvården

Pourmokhtaris lögner fortsätter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter