Anna Sibinska

Riksdagsledamot, kulturutskottet.

Anna Sibinska
Annas hjärtefrågor

Kultur.

Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa. Konst och kultur kan utmana etablerade föreställningar och hjälpa kritiskt tänkande. Alla ska ha möjlighet att ta del av kultur.

Skog och biologisk mångfald.

Vi människor är beroende av ekosystemen som ger oss luft, vatten, energi och mat. Därför måste skogen, jorden och vattnet brukas på ett hållbart sätt. Miljöpartiet vill bevara våra djur- och växtarter och skydda skogarna.

Mat och jordbruk.

Vad vi lägger på tallriken spelar roll. Vi vill ha god, näringsrik, ekologisk, giftfri och närproducerad mat, nu.

Anna Sibinska

Mer om Anna Sibinska

Anna Sibinska om politik

Barn och unga som får bygga upp sin självkänsla och utveckla sina förmågor på ett kreativt sätt blir trygga människor. Därför vill jag arbeta för att minska barngrupperna i förskolan, införa en gratis kulturskola och utveckla skolan som ger alla elever en ärlig chans att både trivas och lära sig. Ett genusmedvetet arbete i skolan är nödvändigt för att få bukt med pojkars sjunkande resultat och flickor psykiska ohälsa.

Göteborg växer och jag vill bidra till en grön och tät stad där människor håller samman och där alla känner sig välkomna oavsett ursprung, ålder eller religion. Jag tror på delaktighet och vill ha mer dialog med invånare. Människor kan få större förståelse för komplexa frågor, inte minst klimatutmaningen, när de får sätta sig in i frågorna och tillsammans prioritera. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Göteborg för att göra skillnad.

Uppdrag

 1. Kandidater riksdagen Göteborg
  1. Anna Sibinska
  2. Annasofia Alexandersson
  3. Bosse Parbring
  4. Elias Ytterbrink
  5. Erik Johansson
  6. Eva Ternegren
  7. Gunnar Ekeroth
  8. Hillevi Werring
  9. Karin Pleijel
  10. Klara Holmin
  11. Leila Ali Elmi
  12. Lucas Henriksson
  13. Madeleine Jonsson
  14. Mahmoud Chini
  15. Rebecka Forsberg
  16. Satu Rekola
  17. Thomas Larsson
  18. Ulf Carlsson
  19. Åse-Lill Törnqvist
 2. Klimatambassadörer
  1. Anna Betz Mark
  2. Anna Sibinska
  3. Arne Karyd
  4. Aron Knifström
  5. Cecilia Emanuelsson
  6. Christer Haagman
  7. Christian Nordberg
  8. Elin Söderberg
  9. Eva Hallström
  10. Filip Joelsson
  11. Folke Nyström
  12. Gunnar Lundgren
  13. Göran Hådén
  14. Hanna Thorell
  15. Ingrid Ågård
  16. Isabel Enström
  17. Jan-Olof Strindlund
  18. Joakim Byström
  19. Lasse Brännström
  20. Lennart Alfredsson
  21. Madeleine Norman
  22. Maj Ardesjö
  23. Malin Sommanö
  24. Maria Nelénius
  25. Maria Sääf
  26. Maritta Laihajärvi
  27. Martin Arvidsson
  28. Mikael Hjort
  29. Mikael Morin
  30. Monika Utter
  31. Peter Karlsson
  32. Peter Sögaard
  33. Pia Sundh
  34. Rebecka Hovenberg
  35. Richard Holmqvist
  36. Roger Bydler
  37. Staffan Lindberg
  38. Stefan Norrman
  39. Thomas Elevant
  40. Tom Andersson
  41. Tomas Eriksson
  42. Tomas Hedlund
  43. Torsten Dybeck
  44. Victoria Johansson
  45. Viktor Leijon
 3. Kulturutskottet
  1. Anna Sibinska
 4. Regionteater Väst
  1. Anna Sibinska
 5. Riksdagsgruppen
  1. Amanda Palmstierna
  2. Anna Sibinska
  3. Annika Hirvonen Falk
  4. Camilla Hansén
  5. Elisabeth Falkhaven
  6. Emma Berginger
  7. Emma Hult
  8. Janine Alm Ericson
  9. Karolina Skog
  10. Leila Ali Elmi
  11. Lorentz Tovatt
  12. Maria Gardfjell
  13. Mats Berglund
  14. Pernilla Stålhammar
  15. Rasmus Ling
  16. Rebecka Le Moine
 6. Styrelse MP Västra Götaland
  1. Anna Sibinska
  2. Emma Nohrén
  3. Göran Larsson
  4. Jonas Blomster
  5. Kia Nordqvist
  6. Lo Göthberg Larsson
  7. Marianne Bonnevier
  8. Mattias Hammenfors
  9. Mikael Malm
  10. Nicklas Attefjord
  11. Petra Elf
  12. Tom Andersson
  13. Ulrika Frick
  14. Yngve Johansson