Mer om Anna Thunell

Anna Thunell om politik

För mig ligger de socialpolitiska frågorna närmast hjärtat, det är där jag har min bas. Det handlar om till exempel om ett bra flyktingmottagande. Att satsa på att ungdomar får möjlighet att utvecklas på bästa sätt enligt sina egna förutsättningar och om det behövs, får stöd och hjälp innan de hamnar i drogmissbruk eller annat. 

För mig så hänger klimat och samhällsfrågor ihop, lite som två sidor av samma mynt. För utan ett hållbart klimat finns ingen hållbar framtid, men inte heller om vi inte samtidigt och långsiktigt satsar på människan i samhället. Jag vill fortsätta sätta fokus på att arbetet med att göra våra förskolor giftfria och att maten som serveras i våra förskolor och skolor är klimatsmart.

Personligt

Är född 1983 år och kommer ursprungligen från Kalmar. Har bott i Västerås i 13 år, hon bor nu på Bjurhovda med man och dotter. Är utbildad undersköterska och arbetar inom äldreomsorgen, ett jobb som hon nu har tjänstledigt från för att kunna ägna sig på heltid åt politiken.