Mer om Dolores Öhman

Dolores Öhman om politik

Frågorna som jag jobbar mest med är:

E-hälsa
Genom digitalisering förväntar vi oss bättre kvalitet, patientsäkerhet och tillgänglighet. Vi förväntar oss också en mer jämlik vård och hälsa, samtidigt som resurserna används mer effektivt. Men vinsterna finns inte i själva tekniken utan i hur vi använder oss av den. Nya lösningar, nya arbetssätt och nya patientbeteende är de egentliga grunderna till att dessa vinster blir av. Men hur förändrar man arbetssätt och patientbeteenden inom vården? Och vad är politikens roll i allt detta?

Region Skånes arbete för en klimatvänligare Region
Regionens utvecklingsuppdrag ska genomföras med fokus på hållbarhet inom ekonomi, sociala förutsättningar och miljö. Klimatsamverkan Skåne är ett sätt för de viktigaste offentliga aktörerna inom regional utveckling att jobba för ett fossilfritt Skåne 2030. Syftet är att arbeta gemensamt med klimatfrågor i Skåne för att bidra till bättre miljö, hälsa och regional tillväxt. 

Region Skånes interna miljöarbete
Region Skåne har ett ambitiöst miljöprogram. År 2020 ska Region Skåne vara 100 % fossilfri vad gäller el, värme och transporter. Målet omfattar även all offentligt finansierad verksamhet. Även klimatpåverkan från måltiderna och från materialanvändning ska minska. Det betyder att man går igenom allt inköp och tittar på produkterna ur ett livscykelsperspektiv för att identifiera de mest klimatvänliga produkterna. År 2016 var andelen fossilbränslefri fastighetsenergi 94,5% och interna transporter 74%. Regionen producerade 62 gigawattimmar (GWh) el i sin egna vindkraftpark. De sista procentenheterna att förändra är de svåraste. Hur når vi 100% fossilfrihet på ett effektivt sätt? Och vad kommer efter 2020?

Livsmedel 
Mat som gör oss friska utan att naturen eller människor insjuknar under produktionen är vad många önskar sig. Hälften av den mat som produceras i Sverige kommer från Skåne, och hälften av vår svenska livsmedelsindustri är skånsk. I Region Skåne jobbar vi med att främja hållbarhet i alla steg av livsmedelskedjan. En Skånsk Strategi för livsmedel, som ska docka i den nationella livsmedelsstrategin, är snart färdig och genomförandet ska sättas i gång. Detta spännande arbete följer jag upp och bidrar till. 

Tandvård
Jag är styrelseordförande i Folktandvården Skåne AB. Bolagets filosofi är att arbeta förebyggande för skåningarnas munhälsa och det tilltalar mig starkt. Bolaget är välskött och har väldigt kompetenta medarbetare.