Allianspartierna saknar intresse för miljö- och klimatfrågan

”Allianspartierna saknar insikt och intresse för miljö- och klimatfrågorna.”

Inte ett enda ord om klimatet och miljön när de fyra styrande Allianspartierna ska sammanfatta vad de gjort i Region Skåne och vill göra de närmaste fyra åren!

Idag skriver Miljöpartiets sex listettor i regionvalet ett svar på Moderaternas, Centerpartiets, Liberalernas och Kristdemokraternas debattartikel i Sydsvenskan.

Läs via länken här eller nedan.

 

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna lovar att tillsammans driva en politik som gagnar människor i Skåne (Aktuella frågor 25/8). Men tillsammans verkar de ha glömt bort att vi lever i en tid där klimat- och miljöhoten måste tas på största allvar. Inte med ett enda ord nämns klimatet och miljön när alliansen ska sammanfatta vad de gjort under sina fyra år vid makten och vad de framöver vill göra i regionen.

Nyligen röt 1 944 forskare och anställda på 45 svenska lärosäten och forskningsinstitut ifrån mot politikers ointresse för klimatfrågan. ”Vad är det ni inte förstår?” dundrade forskarna i en debattartikel i Aftonbladet och krävde ett starkare politiskt klimatledarskap.

Tyvärr saknas det ledarskapet i Region Skåne just nu. Under hela denna mandatperiod har intresset för klimatkrisen lyst med sin frånvaro hos alliansstyret.

Miljöpartiet har lagt förslag om att värna livet i skogen och utveckla skogen som kolsänka. Vi har lagt förslag om att värna livet i havet och ökat skyddet av Öresund. Vi har föreslagit naturbussar till natursköna områden så att fler människor i Skåne får möjlighet att vistas i naturen. Vi har föreslagit att Region Skåne ska bygga klimatneutralt senast 2030 och bygga ett klimatsmart spjutspetsprojekt med start senast 2025. Det är särskilt viktigt med tanke på regionens stora investeringar i nya sjukhus och sjukhusbyggnader.

Svaren vi fått från alliansen har varit nej, nej, nej och åter nej. Istället har alliansstyret stöttat flygplatser med skattemedel och minskat andelen ekologiska livsmedel i regionen. Moderaterna, som leder styret, driver på för mer biltrafik och bredare motorvägar.

Men Miljöpartiet ger inte upp. Vi går till val på att Skåne ska bli klimatneutralt senast 2030. Vi vill införa en koldioxidbudget i regionen, skydda mer av den skånska naturen, öka skyddet av den biologiska mångfalden, driva på för mer järnväg och göra Skåne till ett centrum för innovation av klimatsmart byggteknik.

Skånetrafiken är en av regionens stora miljöhjältar. Men under alliansens styre har Skånetrafiken tvingats genomföra stora sparpaket. Busslinjer har försvunnit, hållplatser tagits bort och avgångar dragits in. Neddragningarna började långt innan pandemin.

Miljöpartiet vill att det ska vara klokt för både klimatet och plånboken att åka kollektivt. Därför föreslår vi sänkta biljettpriser, bättre rabatter och en utbyggd kollektivtrafik med fler busslinjer och tätare turer. För att minska trängseln på tågen vill vi att Skånetrafiken köper in nya dubbeldäckartåg, en satsning som alliansen skjutit upp till 2030-talet.

Det är tydligt att allianspartierna saknar insikt och intresse för miljö- och klimatfrågorna när man granskar deras politik.

Valet till regionfullmäktige har stor betydelse för miljön och klimatet, konstaterade Naturskyddsföreningen nyligen (Aktuella frågor 30/8). Vi kan bara hålla med. Region Skåne kan och måste göra mycket mer för klimatet och miljön. Miljöpartiet driver på för en kraftfull klimat- och miljöpolitik, billigare och bättre kollektivtrafik, bättre arbetsmiljö i sjukvården och kortare köer för patienterna.

Mätta Ivarsson, toppar Miljöpartiets regionlista i Mellanskåne

Angela Everbäck, toppar Miljöpartiets regionlista i sydvästra Skåne

Kami Timothy Petersen, toppar Miljöpartiets regionlista i Malmö

Lena Östholm Munkberg, toppar Miljöpartiets regionlista i nordvästra Skåne

Dolores Öhman, toppar Miljöpartiets regionlista i nordöstra Skåne

Thomas Hansson, toppar Miljöpartiets regionlista i sydöstra Skåne

 

Relaterade nyheter

Skåne, 26 september 2023

MP kritiserar nertystad klimatdebatt i regionfullmäktige

Skåne, 7 september 2023

Region Skånes klimatutsläpp ökar – utsläppen från flygresor ökade med 885 procent på ett år

Skåne, 25 augusti 2023

MP kritisk mot sänkta miljö- och klimatambitioner hos Skånetrafiken – inköpen av miljöel halveras

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter