Implementera Agenda 2030 i Eksjö kommun

Implementera Agenda 2030 i Eksjö kommun

Miljöpartiet vill att Eksjö kommun snarast utreder status, förutsättningar, brister, utbildningsbehov m.m. kring Agenda 2030-arbetet i kommunkoncernen,
att arbetet med att uppnå Agenda 2030-målen intensifieras i vår kommun, och
att utbildningsinsatser genomförs med start under 2019.

Inom ramen för Agenda 2030 har FN antagit 17 globala utvecklingsmål som bland annat handlar om att avskaffa fattigdom, uppnå jämställdhet, bekämpa klimatförändringen, säkerställa god hälsa, likvärdig utbildning samt hållbar ekonomisk tillväxt. Detta är första gången som alla världens länder går samman och sätter upp gemensamma mål för hållbar utveckling i flera dimensioner: ekonomiska, sociala och miljömässiga. Föregångarna millenniemålen och Agenda 21 fokuserade på fattiga länder respektive miljö och utveckling.

Genomförandet av Agenda 2030 innebär en successiv omställning av Sverige mot ett hållbart samhälle.

Sveriges kommuner har en viktig roll i arbetet för att nå målen. Det finns en variation i hur långt kommunerna har kommit i sitt arbete. Vissa är precis i uppstartsfasen och funderar på hur agendan kan kopplas till den egna verksamheten, medan andra har inkluderat Agenda 2030 i ledningssystem, nya hållbarhetsprogram, översiktsplaner eller i framtagandet av andra styrdokument. Goda exempel är bland andra Falun och Falköping.

Många av målen i agendan brådskar, och Miljöpartiet anser att arbetet med Agenda 2030 går för långsamt i vår kommun.

Miljöpartiet anser att hållbarhetsfrågorna ska genomsyra kommunens strategiska arbete och inte minst det nya kommunprogrammet. För att få fart på arbetet krävs utbildningsinsatser för såväl politiker som tjänstepersoner inom hela kommunkoncernen.

Relaterade nyheter

Örebro län, 24 maj 2024

Land Lantbruk: Så vill de påverka politiken i EU

Örebro län, 22 maj 2024

Expressen: Det är KD:s politik som leder till slaktade kor

Uppsala län, 22 maj 2024

EU:s jordbruksstöd måste sikta på hållbarhet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter