Förändra skötseln av våra parker och grönområden

Förändra skötseln av våra parker och grönområden

Miljöpartiet vill
att Eksjö kommun tar fram en skötselplan för parker och anläggningar som utgår från naturens ekosystem. Det kan exempelvis innebära att vissa gräsytor enbart klipps en gång per säsong (efter blomning och frösättning av de vilda växterna), att allt löv återgår som jordförbättring, att gräsklipp tas tillvara och att en jordfabrik/kompostanläggning är hjärtat i verksamheten,
att gröna infrastrukturer skapas mellan områden med hög biologisk mångfald av växter, insekter och djur – och
att utbildningsinsatser genomförs, exempelvis om permakultur-principer.

I dagens samhälle finns en mängd regler som i stort sett går ut på att allt som på minsta vis påminner om ett levande ekosystem är förbjudet. Det anses för skräpigt, för smutsigt eller för farligt av den ena eller andra anledningen. Många av dessa regler kom till när vi inte förstod bättre och hotar nu mänsklighetens och planetens överlevnad.

På senare år har begreppet ”ekosystemtjänster” blivit allt vanligare. Förenklat kan det beskrivas som den nytta vi människor har av naturens ekosystem – till exempel för den mat vi äter, luften vi andas, rening av vattnet vi dricker, bioenergi för att värma våra hus, trä till papper och byggnader och så vidare.

Våra parker, trädgårdar och grönområden förvandlas tyvärr i snabb takt till gröna öknar där ingenting levande (insekter, fåglar, svampar, bakterier, blommande ”ogräs”) ska få existera. Allt ska dödas eller föras bort som ”avfall” och icke önskvärt. Inte ett grässtrå får vara kvar, inte ett löv får bli till ny jord. I förlängningen innebär det svält, eftersom maten till våra bakterier, svampar, maskar, insekter, fjärilar, fåglar, djur – och i slutändan oss människor – ödeläggs. Vi människor är helt beroende av denna symbios för vår överlevnad.

Vår moderna parkskötsel är kanske ”lättskött”, men den är väldigt kostsam ur ett energi- och ekosystemperspektiv. Miljöpartiet anser därför att det är hög tid att kommunkoncernen inom Eksjö kommun går i bräschen, höjer sin kompetensnivå inom området och planerar skötseln av grönytor, parker m.m. i samarbete med ekosystemen.

Att använda naturen som läromästare är viktigt för att skapa uthålliga ekosystem och fungerande kretslopp. Naturliga resurser måste tas tillvara om vi ska kunna bygga en hållbar framtid. Gräsklipp, kvistar, grenar, löv m.m. är en enorm resurs. Varför föra bort allt organiskt material och sedan köpa ny jord?

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter