Mer om Eva Hallström

Eva Hallström om politik

Energi- och klimatfrågorna är vår tids stora ödesfrågor! Vi måste börja satsa på allvar på förnyelsebar energi, energieffektivisering och smarta energilösningar.

Tekniken finns – nu gäller det att fatta de beslut som behövs! 2015 blir det ett stort internationellt klimatmöte i Paris, och då är det jätteviktigt att EU har många gröna politiker som med engagemang och kunskap kan se till att EU blir en positiv och offensiv kraft i det internationella klimatarbetet.

Kärnkraften måste avvecklas samtidigt som vi gör oss oberoende av fossila bränslen. Haveriet i Fukushima 2011 är ytterligare en påminnelse om hur osäker kärnkraften är och vilka enorma miljö- och hälsoskador den kan ge upphov till.

Kärnkraften skapar ett livsfarligt avfall som ska förvaras i hundratusentals år, och det finns inga rimligt säkra förvaringsmetoder för detta. Och kärnkraften ger också klimatpåverkan – sex gånger mer än vindkraften.

Jag är glad och stolt över att Landstinget i Värmland  nu är bäst på energieffektivisering bland landstingen i landet. Vårt landsting är ett föredöme för landsting och regioner runt om i världen, och inte minst för Sveriges regering!

Friskvård, förebyggande hälsovård och grön rehabilitering måste få större utrymme. Hösten 2013 gjorde vår koalition i landstinget, Värmlandssamverkan, ett politiskt initiativ om att utöka utbudet av bland annat grön rehabilitering – rehabilitering som tillvaratar kunskap om de positiva effekterna av vistelse i naturen, trädgårdsarbete och/eller kontakt med djur.

Bra IT-lösningar, som gör det lättare att ha kontakt med vården och som kan minska behovet av resor, är också viktigt att utveckla inom landstinget.

Publikationer, några exempel:
Rösta fram en grön kraft. Eva Hallström och Per-Inge Lidén. Nya Wermland-Tidningen 2014-04-24.
Satsa på hela Värmland. Monika Bubholz och Eva Hallström. Nya Wermland-Tidningen 2013-08-30.
Arvika är ett viktigt sjukhus. Eva Hallström och övriga landstingsråd i Värmlandssamverkan. Värmlands Folkblad 2013-04-15.
Nytänkande krävs för att förbättra akuten. Eva Hallström och övriga landstingsråd i Värmlandssamverkan. Värmlands Folkblad 2013-02-08.
Så gynnas Värmland av vårt klimatpaket. Stina Bergström, Eva Hallström och Mikael Jern. Nya Wermlands-Tidningen 2012-10-23.
Kultur på recept gynnar folkhälsan. Eva Hallström och övriga landstingsråd i Värmlandssamverkan. Värmlands Folkblad 2012-10-19.
Värmland visar vägen. Stina Bergström, Jesper Johansson och Eva Hallström. Värmlands Folkblad 2012-06-26.
Förenklat system för patientavgifter och högkostnadsskydd. Eva Hallström och övriga landstingsråd i Värmlandssamverkan. Nya Wermlands-Tidningen 2012-02-22.

Aktuella politiska uppdrag:
Landstinget i Värmland
Landstingsråd
Ledamot och gruppledare i landstingsfullmäktige
Ledamot i landstingsstyrelsen
Ordförande i teknikutskottet
Ersättare i arbetsutskottet
Ordförande i kost-och servicenämnden
Ersättare i valberedningen
Region Värmland
Ersättare i regionfullmäktige
Assembly of European Regions
Ledamot

Sunne kommun
Ledamot i kommunfullmäktige
Ledamot i miljö- och bygnadsnämnden

Miljöpartiet de gröna
Ledamot i MP Värmlands styrelse
Ledamot i MP Sunnes ledningsgrupp

Personligt

Jag är född och uppvuxen i Karlstad och bor sedan 1970-talet i Sunne. Hästar och ridning är ett stort intresse. Jag är engagerad i Sunne ryttarförening, och var med och arrangerade det första miljödiplomerade SM i hästhoppning i Sunne år 2000. I Miljöpartiet har jag varit engagerad sedan partiet bildades år 1981. Var själv med och startade Miljöpartiet i Värmland och i Sunne. Under årens lopp har jag haft olika uppdrag både i kommunen, i regionen och på riksplanet, bland annat som ledamot i partistyrelsen där jag var ansvarig för energifrågorna. Jag var aktiv i folkomröstningen mot kärnkraft, och har fortsatt att vid sidan av politiken även vara aktiv i olika miljöorganisationer. Har bland annat varit ordförande för Miljöförbundet Jordens Vänner, och är nu ordförande för Milkas, Miljörörelsens kärnavfallssekretariat. För att uppleva och förstå U-landsproblematiken har jag varit i Kenya och Tanzania, och då fokuserat på jorderosion, agroforestry, kvävefixering och bristen på bränsle, samt tillsammans med befolkning byggt och lagat mat i solugnar i pappkartonger. Ett sätt att ta till vara på solenergi…

CV

Född 1951.Läst biologi, miljövetenskap, miljöekonomi, m.m.Universitetsexamen som energi- och miljöingenjör.Arbetserfarenhet som lärare i idrott och biologi i ca 25 år, för att därefter arbeta som miljöhandläggare på olika länsstyrelser (Gotland, Stockholm, Västmanland och Sörmland) i 10 år. Därefter energi-och klimatstrateg vid länsstyrelsen i Jönköpings län. Landstingsråd i Värmland sedan 2010.