Ingrid Waldenström

Ledamot i Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd, ersättare i Järna kommundelsnämnd och med i valberedningen i MP Södertälje.

Ingrid Waldenströms hjärtefråga: Vi är beroende av att uppvärmningen av jorden får ett stopp, därför vill jag påverka så att vi stoppar de fossila utsläppen i vår atmosfär. Den biologiska mångfalden är livsavgörande, rent vatten, ren luft. Jag vill se en minskning av vår ohållbara resursförbrukning, med ex plaster och kemikalier. Jag vill medverka till ett jordbruk som är ekologiskt hållbart.

Ingrid Waldenström