Jens Jönsson

Ordförande

Esther O'Hara
Jens Jönsson Ordförande MP Trollhättan
Jens hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

Jobb.

Vi vill ge människor mer makt över sin tid och framtid. Arbetsmarknaden ska vara jämställd och de som idag, av olika anledningar, inte har ett jobb ska få nya vägar in i arbete.

Migration och allas lika rätt.

Social rättvisa.

Jens Jönsson

Mer om Jens Jönsson

Jens Jönsson om politik

Jag sitter som ledarmot i Arbetsmarknadsochsocialnämden och kommunfullmäktg. Det är inom dessa områden som jag har längst erfarenhet och mest kunskap.

Personligt

På min fritid gillar jag att vara ute och vandra i skog och mark tillsammans med vänner. ett annat intresse är film vilket passar bra ihop med trollhättan som film stad.

CV

Jag jobbar som kock inom kommunens kock pool och besöker därför många olika kök i staden allt från förskolor till äldreboende och får laga massor med god och nyttig mat.