Mer om Jesper Johansson

Jesper Johansson om politik

OBS! Korrekt telefonnummer till Jesper Johansson är 072-254 55 71

För att nå ett fossilfritt, hållbart Värmland behövs det en rejäl omställning av våra sätt att resa och transportera saker. Både persontrafik och godstransporter måste till större del än nu ske med tåg och andra miljövänliga transportmedel. På korta avstånd behöver vi underlätta för cykling, och på längre avstånd ska kollektivtrafiken för de flesta vara det enklaste, bekvämaste och billigaste sättet att resa. De person- och lastbilar som behövs ska gå på förnybara drivmedel som vi kan tillverka i Värmland.

Vi måste satsa mer på att bygga ut och förbättra järnvägstrafiken. Där det inte finns järnväg ska det finnas ett gott utbud av busstrafik – i viktiga pendlingsstråk både snabba direktbussar och bussar som stannar oftare längs vägen. Vi måste också påbörja planeringen av långsiktiga projekt som snabbjärnväg Oslo-Stockholm.

Bra kollektivtrafik i både stad och landsbygd är en hjärtefråga för mig, och jag kommer att fortsätta kämpa för värmlänningarnas tåg och stationer. Att åka tåg är bekvämt och snabbt – men bara om det inte är alltför långt till tågstationen. Att kunna bo lantligt och samtidigt ha bra tågförbindelser till staden är drömmen för många – att ta vara på den möjligheten är bra för hela Värmlands utveckling.

Stad och landsbygd är beroende av varandra och båda måste utvecklas om vi ska uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle. Varor och tjänster bör i större utsträckning upphandlas lokalt, då detta stärker den regionala ekonomin, minskar behovet av långa transporter och möjliggör en levande landsbygd. Jag vill att offentlig service upprätthålls och kommersiell service uppmuntras på både små och stora orter i hela Värmland.

Tillgång till vård inom rimligt avstånd är också en viktig förutsättning för att hela Värmland ska leva. Sjukhusen i Karlstad, Arvika och Torsby ska finnas kvar och utvecklas, och vårdcentraler och ambulansstationer ska finnas på minst lika många orter som idag, och vara väl spridda över länet.

Vården ska ha hög kvalitet och vara lättillgänglig för alla. Särskild kraft bör ägnas psykiatrivården, särskilt för barn och ungdomar. Patientperspektiv och -inflytande är viktiga utgångspunkter för bra vård.

Vi behöver också mer förebyggande åtgärder, inte bara i vården, utan även i människors vardag och livsmiljö. Ett allvarligt hälsoproblem är ökningen av kemikalier i byggnader och andra produkter och i luften vi andas. Kemikaliefrågorna är ett problemområde som många i Värmland bör samverka kring, så att den spetskompetens som finns vid Karlstads universitet och inom Landstingsfastigheter m.fl. tillvaratas i all verksamhet hos landstinget, Region Värmland, kommunerna och andra aktörer.

Publikationer, några exempel:

Ja till en mindre Region Södra Svealand. Stina Bergström och Jesper Johansson. Nya Wermlands-Tidningen. 2016-02-26.

Närvårdsplatser är en viktig utveckling. Jesper Johansson och övriga landstingsråd i Värmlandssamverkan. Säffle-Tidningen 2015-10-09.

Långsiktiga jobb eller förstörd natur? Jesper Johansson och Torbjörn Nilsson. Värmlands Folkblad 2015-08-22.

Kvalitet och patientsäkerhet i första hand, Jesper Johansson och övriga landstingsråd i Värmlandssamverkan: Värmlands Folkblad 2015-04-21.

Närhet, tillgänglighet och kvalitet i vården. Jesper Johansson och övriga landstingsråd i Värmlandssamverkan. Nya Wermlands-Tidningen 2014-12-27.

Ordning och reda i klimatpolitiken. Stina Bergström och Jesper Johansson. Värmlands Folkblad 2013-09-27.

Strategi för ett hållbart Värmland. Stina Bergström och Jesper Johansson. Värmlands Folkblad  2013-08-29.

Rösta nej till fortsatt vanstyre. Jesper Johansson. Nya Wermlands-Tidningen 2013-03-23.

Nu gäller det att rädda tågstationerna. Jesper Johansson och Stina Bergström. Nya Wermlands-Tidningen 2013-03-05.

Värmland visar vägen. Stina Bergström, Jesper Johansson och Eva Hallström. Värmlands Folkblad 2012-06-26.

Vänta inte med att bilda regionkommun. Stina Bergström, Eva Hallström, Jesper Johansson, Maria Frisk, Asso Zand, Ragnar Mensner, Agnes Utter och Birgitta Westlund. Nya Wermlands-Tidningen 2012-02-28.

Personligt

Jag bor sedan 2010 på landet i Gullsjö, utanför Borgvik, med sambo och två barn. Jag gillar att resa, och har ända sedan barndomen varit intresserad av historia, geografi och samhällsfrågor. Jag växte upp i Karlstad, där jag även läste fyraårigt tekniskt gymnasium samt statsvetenskap, nationalekonomi, rättskunskap och språk vid universitetet. Har prövat många yrken, och från 2002 har jag jobbat som arbetsförmedlare. Sedan 2008 har jag varit tjänstledig och ägnat mig helt åt politiken.

CV

Aktuella politiska uppdrag

Landstinget i Värmland:

Ledamot och gruppledare i landstingsfullmäktige

Ersättare i landstingsstyrelsen

Ersättare i sjukhusutskottet

Ersättare i folkhälso- och tandvårdsutskottet

Ledamot i valberedningen

Region Värmland:

Ledamot i regionfullmäktige

Ledamot i regionstyrelsen

Ersättare i arbetsutskottet

Ledamot och vice ordförande i kollektivtrafiknämnden

Grums kommun:

Ledamot i kommunfullmäktige

Ersättare i jävsnämnden

Miljöpartiet de gröna:

Språkrör MP Värmland

Ledamot i MP Värmlands styrelse

Sammankallande MP Grums

Ersättare i förtroenderådet (riks)