Kenneth Wallengren

Grön senior

Kenneths hjärtefrågor

Migration och lika rätt.

Vi står upp för en öppen och human flyktingpolitik – och för fred, rättvisa och klimat i världen.

Miljö.

Vi vill ha en hållbar värld, där alla kan leva goda liv. Vi vill skydda skogen, haven och den biologiska mångfalden.

Kultur.

Kulturen ger upplevelser, stärker bildningen och får nya idéer att växa. Konst och kultur kan utmana etablerade föreställningar och hjälpa kritiskt tänkande. Alla ska ha möjlighet att ta del av kultur.

”Alltså är konsten samtidigt demokratins främsta vapen och det som demokratin själv är satt att försvara! Ett av Churchills mer berömda citat från andra världskriget.”

Kenneth Wallengren

Mer om Kenneth Wallengren

Kenneth Wallengren om politik

Demokrati och kultur går hand i hand!                                                                                                                                                                                                                                Det är genom många människors engagemang som vi kan hindra att anti-demokratiska idéer får fotfäste i vår stad. Närheten mellan politiken och människors vardag behöver då öka ännu mer. Ett särskilt fokus måste fortsatt finnas på ungdomar och på att nå grupper som är svåra att nå, eller har svårt att göra sin röst hörd.

Mölndals Stad har tagit fram en Barn- och Ungkulturplan som är ett vägledande styrdokument för arbetet för kultur- och Fritidsverksamheten i Mölndal. Planen säkrar en långsiktig utveckling av kulturlivet för, av och med barn och unga i Mölndal. Syftet med planen är också att alla barn och unga ska få tillgång till ett varierat kulturutbud med möjlighet till eget skapande under sin uppväxt.

Som ersättare i Kultur och Fritidsnämnden vill jag främst verka för att Barn och unga ska få:

• Idrott på jämlika villkor
• Upplevelse och eget skapande
• Tillgång till kultur som är inkluderande
• Delaktighet och inflytande

 

Personligt

Framförallt är det miljöfrågorna som får mig att bli miljöpartist. Men också den värdegrund som Miljöpartiet förmedlar och partiets starka tro på alla människors lika värde. Jag ser också nödvändigheten av att aktivt arbeta med att minska klyftorna i samhället. Ett ojämlikt samhälle där barn växer upp i fattigdom och utanförskap blir ofta grogrund för missbruk och kriminalitet, därför är det nödvändigt att arbeta med förbyggande insatser. I det sammanhanget är kultur- och fritidsverksamheten av  avgörande betydelse för att nå framgång och utjämna skillnader i uppväxtmiljön.