Tåg i tid

Tågen ska gå i tid. Gärna snabbt. Vi vill bygga spår för höghastighetståg och starta nattåg till Europa. Det ska vara minst lika lätt att resa med tåg som med flyg, i Sverige och i Europa. Spåren i hela landet ska rustas upp.

Miljöpartiet vill

  • rusta upp och bygga ut järnvägen i hela landet
  • bygga ut och rusta upp befintlig järnväg och bygga nya stambanor för höghastighetståg
  • införa mål för tåg i tid
  • behålla nattågen i Sverige och starta nattåg till Europa
  • binda ihop hela Europa med tåg.

Rusta upp och bygg ut

Fler ska kunna resa och pendla med tåg. Mer varor ska fraktas med tåg istället för lastbil. Vi vill lägga de pengar som krävs för att laga och bygga ut järnvägen i hela Sverige.

Nya höghastighetståg

Valet står inte mellan nya spår för höghastighetståg eller att satsa på dagens spår – båda delarna krävs.

Med nya stambanor tar resan från Malmö C till Stockholm C bara 2,5 timmar. Ny restid Göteborg–Stockholm blir 2 timmar. Fler kan välja bort bilen och flyget, och det blir plats för gods på de gamla stambanorna.

Miljöpartiet har i regering sett till att utöka budgeten så att nya stambanor kan byggas snabbt utan att tränga undan andra tågsatsningar.

Tåg i tid

Svenska tåg ska vara lika punktliga som tågen i Japan och Schweiz. Vi vill att Sverige sätter mål för tåg i tid och inför en nollvision för tågstrul. Tåg som orsakar problem ska stoppas från spåren. Järnvägen måste rustas upp och byggas ut för att minska trängseln på dagens spår. Trafikverket ska få tillbaka sitt ansvar att sköta om spåren.

Tåg till Europa

Tåg ska bli attraktivt för jobbmötet i Berlin, skidresan till Alperna och semestern i Italien. Vi vill starta direkttåg från Sverige ut i Europa. Vi vill att staten säljer flygbolaget SAS och köper nattåg.

Med nya höghastighetsspår sänker vi restiden ut i Europa, där det redan finns spår för höghastighetståg. Miljöpartiet vill utveckla järnvägsnätet inom EU och knyta samman de större städerna med snabbtåg.

Enkelt att köpa tågbiljett i Europa

Människor vill kunna resa miljövänligt. Intresset och viljan att välja tåg istället för flyg ökar. Det ska vara minst lika lätt att boka tåget till Italien som flyg. För att nå dit behöver vi europeisk lagstiftning som ställer krav på tågbolagen. I ett grönt Europa ska det vara billigare, snabbare och enklare att resa både långa och korta sträckor med tåg.

Gods på tåget

Idag finns banavgifter för att köra på järnvägen, medan de flesta vägar i EU är gratis för bilar och lastbilar. Vi vill utveckla ekonomiska styrmedel både i Sverige och inom EU för att flytta över gods från motorväg till järnväg och sjöfart. Miljöpartiet vill att EU ska införa en avståndsbaserad skatt på vägtransporter för tunga fordon.

Nyheter på Tåg

Nu lanseras vårt stora Tågsemesterpaket för resande i Europa

Märta och Per glada framför centralstationMärta och Per glada framför centralstation

Satsning på järnväg som knyter samman Sverige

Märta och Per glada framför centralstationMärta och Per glada framför centralstation

Stor satsning på klimatsmarta transporter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter