Martin Hansson

Intern gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stad

Martins hjärtefrågor

Trafik.

Du ska kunna resa, möta nya människor och uppleva andra kulturer – utan att bidra till klimatförändringar. Senast 2030 ska både resor och godstransporter vara fossilfria.

Energi.

I vårt Sverige glittrar solceller på taken och till havs står parker med vindkraftverk. Nu är det dags att byta från kärnkraft och fossil energi till hundra procent förnybart.

Skog och biologisk mångfald.

Vi människor är beroende av ekosystemen som ger oss luft, vatten, energi och mat. Därför måste skogen, jorden och vattnet brukas på ett hållbart sätt. Miljöpartiet vill bevara våra djur- och växtarter och skydda skogarna.

Mer om Martin Hansson

Martin Hansson om politik

Arbetet för en hållbar värld sker ofta i det lilla. Därför tror jag så starkt på lokalpolitikens möjligheter samt att även mindre länder som Sverige kan göra stor skillnad. Vi ska kunna erbjuda inspiration och vägledning för andra.

Jag kommer under denna mandatperiod främst arbeta politiskt med fastighets-, funktionshinders-, stadsbyggnads-, kultur-, idrotts- samt bostadsfrågor. I min gruppledarroll av kommunfullmäktigegruppen ligger fokus mot arbetet med stadens centrala nämnder.

Personligt

40 år gammal och har varit medlem i partiet sedan 2006. Arbetar sedan 2017 på stadshuset som gruppledare för partiets kommunfullmäktigegrupp. Sitter utöver kommunfullmäktige också som ledamot i fastighetsnämnden i Stockholm samt är ordförande för kommunstyrelsens funktionshinderråd. Tidigare har jag bland annat varit ordförande för Miljöpartiet i Stockholms stad 2010 – 2012.

Utbildad arkeolog från Stockholms universitet och har tidigare arbetat som seniorkonsult på en Public Affairsbyrå. Bor på Kungsholmen med min sambo och våra två barn..