Mer om Nicklas Attefjord

Nicklas Attefjord om politik

För mig handlar politik om att se helheten i beslut. Vår generation har ett ansvar att lämna över en bättre värld till våra barn och barnbarn. Sverige och Västra Götaland behöver ställa om och rusta sig för framtiden. Morgondagens samhälle finns i de gröna näringarna, i den förnyelsebar energin, i den cirkulära ekonomin 

 

Just nu går mycket åt rätt håll, solceller sätts upp i en rasande takt, andelen ekologiskt livsmedel växer. Det är en utveckling som hotas, med en stark grön röst i riksdagen och i regionfullmäktige kan vi öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle 

 

Sjukvården ska finns till för alla efter behov. Tidiga insatser och förebyggande arbete gör att mycket lidande undviks. Köerna till barn och ungdomspsykiatrin måste bort. Genom samarbete med elevhälsan kan vi möta alla barn och ge dem en bra grund att stå på. 

 

Årets val handlar om vilket samhälle vi vill vara och skapa. En röst på miljöpartiet är en röst på en politik som varken bränner ut oss själva eller planeten

 

Nicklas Attefjord