Nicklas Steorn

Gruppledare, Ledamot i fullmäktige, Ledamot i Kommunstyrelsen och dess utskott

Med hjärtat på rätt ställe Vår gruppledare som kan mycket och vet mycket om allting. Gör ständigt för mycket och handlar ofta med hjärtat. Varmt engagerad i ensamkommande och nyanlända.
Nicklas hjärtefrågor

Bostäder.

Alla behöver någonstans att bo. Vi vill bygga fler klimatsmarta bostäder, för alla grupper i samhället.

Trafik.

Du ska kunna resa, möta nya människor och uppleva andra kulturer - utan att bidra till klimatförändringar. Senast 2030 vill vi ha helt fossilfria resor och transporter av gods.

Demokrati och politik.

Demokrati ska inte tas för given. Vi måste varje dag skydda och stärka den. Det samma gäller öppenheten i Sverige och Europa.

Migration och lika rätt.

Vi står upp för en öppen och human flyktingpolitik – och för fred, rättvisa och klimat i världen.

Nicklas Steorn

Mer om Nicklas Steorn

Nicklas Steorn om politik

Jag har varit grön i själ och hjärta sedan lång tid. Jag drivs av att vara med och bidra till att Vallentuna blir mer hållbart och tar sitt ansvar både miljömässigt och socialt. Hyresbostäder, gärna i massivt trä, hållbara transporter och inkludering av alla i samhället är mina drivkrafter.

Personligt

På fritiden är jag en hängiven seglare och skidåkare. Min fru, mina barn och barnbarn är mitt livssalt

CV

Politiskt aktiv i Miljöpartiet sedan 1999.

Första förtroendeuppdrag var i samhällsbyggnadsnämnden år 2000. Har sedan dess suttit i nämnder och styrelse mestadels på kommunalnivå.

Har suttit som ersättare och ledamot i Kommunfullmäktige sedan 2002

Har tidigare varit ordförande för föreningen, är sedan 2014 gruppledare.

Sitter som ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Kommunstyrelsens arbetsutskott, Näringslivs och Planutskottet, Teknik och Fastighetesutskottet och i Vallentunas kommunala bostadsbolag Össeby Hus. Sitter som ersättare i Socialnämnden och Mälardalsrådet. Internt är jag regionombud