Jenny Thörnberg

Gruppledare Fullmäktige, Ledamot i Barn och Ungdomsnämnden och Ersättare i KS

Jag är Gruppledare i Vallentuna och arbetar främst för att klimat och miljöfrågan ska genomsyra Vallentuna komuns alla projekt Men äen skolfrågar engagerar, barn med NPF måste få mer stöd och barngrupperna på förskolan måste bli mindre. Kompetens och trygghet för både personal och barn är viktigt. Skolfrågan är ju en lokal fråga och otroligt viktig, detta vet jag då jag både som mamma till ett barn med diagnoser och många år som lärare vet hur mycket det finns att göra i skolan för att barn inte ska fara illa. Vinster och spara pengar har gått ut över eleverna.

För att spara liv och även pengar på sikt gäller det att sätta in insatserna tidigt när barnen är små så att de får rätt stöd innan de drabbas av psykisk ohälsa, tar livet av sig eller ger sig ut i kriminalitet. Lägger man pengarna på elever och barn räddar man hela familjer och spar massor av pengar längre fram.

Men miljöpolitiken är det som gör att jag är engagerad, utan tydliga miljömål inom varje politiskt beslut blir vår framtid varken hållbar eller möjlig att se. Vi måste förstå att alla våra handlingar stora som små påverkar och att lämpa över skulden på större företag eller andra inte i slutändan är det som gör den stora förändringen.

Aktuella frågor för Jenny Thörnberg

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Mer om Jenny Thörnberg

Aktuella frågor i region och kommun

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Uppdrag med Jenny Thörnberg

Kommunfullmäktige Vallentuna

Nyckelperson/kansli Vallentuna

Kommunstyrelsen Vallentuna

Jenny Thörnberg

Barn- Och Ungdomsnämnd Vallentuna

Jenny Thörnberg