Patric Andersson

lärare i svenska som andraspråk

Patrics hjärtefrågor

UTBILDNING gymnasieskolan och komvux.

Migration och allas lika rätt.

Unga vuxna.

Patric Andersson