Barn har egna rättigheter
det ska märkas. 

Barns rättigheter i samhället måste lyftas och stärkas. Ett samhälle som är utformat ur ett barnperspektiv är ett bra samhälle. Att barnkonventionen nu gäller som lag gör stor skillnad, men mer behöver hända. För Miljöpartiet är barnrättsfrågorna helt centrala.

Miljöpartiet vill

  • Att barnkonventionen ska få verkligt genomslag inom alla områden.
  • Att barn ska få starkare rätt att få insatser från socialtjänsten, även utan föräldrars medgivande.
  • Att barn ska få eget ombud vid alla rättsliga tvister mellan föräldrar.
  • Att rösträttsåldern ska sänkas till 16 år.
  • Att barn på flykt ska få permanent uppehållstillstånd.
  • Införa en klagorätt för barn och att barn ska kunna få stöd av oberoende barnombud.
  • Tillsätta en stark oberoende kommission som tar sig an barnfattigdomen, och som bestå av forskare och experter från myndigheter, kommuner och civilsamhälle. Även barn ska ha en stark röst i kommissionen.
  • Inflationssäkra bidrag och sociala stöd (som barnbidraget, bostadsbidraget och underhållsstödet).
  • Förlänga höjningen av bostadsbidraget för barnfamiljer hela nästa år och ge ett extra tillskott till de organisationer som möter familjer som har det svårt.

Nyheter på ämnesordet

Återta kontrollen över järnvägen

MP kräver mer pengar till sjukvården

Pourmokhtaris lögner fortsätter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter