Barn har egna rättigheter
det ska märkas. 

Barns rättigheter i samhället måste lyftas och stärkas. Ett samhälle som är utformat ur ett barnperspektiv är ett bra samhälle. Att barnkonventionen nu gäller som lag gör stor skillnad, men mer behöver hända. För Miljöpartiet är barnrättsfrågorna helt centrala.

Miljöpartiet vill

  • Att barnkonventionen ska få verkligt genomslag inom alla områden.
  • Att även  yngre barn ska få  rätt att få insatser från socialtjänsten, utan föräldrars medgivande.
  • Att barn ska få eget ombud vid alla rättsliga tvister mellan föräldrar.
  • Att rösträttsåldern ska sänkas till 16 år.
  • Att barn på flykt ska få permanent uppehållstillstånd.
  • Införa en klagorätt för barn och att barn ska kunna få stöd av oberoende barnombud.
  • Tillsätta en stark oberoende kommission som tar sig an barnfattigdomen, och som består av forskare och experter från myndigheter, kommuner och civilsamhälle. Även barn ska ha en stark röst i kommissionen.
  • Inflationssäkra bidrag och sociala stöd (som barnbidraget, bostadsbidraget och underhållsstödet).
  • Bibehålla den höjda nivån  av bostadsbidraget för barnfamiljer och stöd  organisationer som möter familjer som har det svårt.
  • Att FN:s barnkonvention genomförs i hela EU och att samtliga EU-länder inför ett förbud mot att slå barn.

Nyheter på ämnesordet

Statsministern KU-anmäls av MP

MP: Därför röstar vi nej till DCA-avtalet

MP: C värnar skogsbolagen, inte skogsägarna

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter