Uppdrag

  1. Servicenämnden Västra Götaland
    1. Roland Wanner
  2. Tekniska nämnden
    1. Roland Wanner