Susanne Engström

Förtroendevald med uppdrag i utbildningsnämnden Uppsala

Susannes hjärtefrågor

Utbildning och Skola.

Hållbar energi för alla.

Samhällsplanering och byggande.

Susanne Engström