Mer om Take Aanstoot

Take Aanstoot om politik

Bygg mera stad, massor med stad. Vi behöver blandstad, bara Stockholm behöver 100 000 nya bostäder. Röj buskarna, gör om vägen till gata och bygg ihop stadsdelarna.