Teresia Ställborn

Organisationsutvecklare med huvudansvar för kongress, kommun- och landstingsdagar och administration av kommunikationsplattformen

Teresia Ställborn