Tony Nilsson

Styrelseledamot Miljöpartiet i Årjäng

Tonys hjärtefrågor

Klimat.

Klimatfrågan är vår tids stora ödesfråga. De beslut vi tar nu är avgörande för planeten och kommande generationer, våra barn och barnbarn.

Lands- och glesbygd.

Det ska inte spela någon roll var i landet du bor. Du ska kunna leva, jobba och driva företag i hela Sverige. Sveriges landsbygder har en nyckelroll i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Mer om Tony Nilsson

Tony Nilsson om politik

Jag jobbar för klimatet och en grön omställning till ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle! Energi är avgörande för ett modernt och livskraftigt samhälle. Istället för att betala för fossila bränslen från Ryssland och Saudiarabien, vill jag se en decentralisering av hela energiproduktionen till biobränslen och förnybar energi. Lokal energi, ger lokala vinster som återinvesteras i lokalsamhället. Detta skapar jobb i landsbygd och utveckling i Värmland!

Jag vill se en utbyggd kollektivtrafik och jag vill göra kollektivtrafiken mer tillgänglig för ovana buss- och tågresenärer, men framförallt vill jag starta arbetet för höghastighetståg mellan Oslo och Stockholm, med några fler i Värmland.

Det finns en värdefull kraft i ett samhälle av entreprenörer och lokala kollektiv som tar ansvar för sin bygd. Jag gillar mångfald och ser något grundläggande värdefullt i varje människas unika uttryck och vill jobba för ett öppet samhälle. Mänsklig frihet kan aldrig uppnås i ett samhälle med stora socioekonomiska klyftor.

Politiken måste bli varmare, inte klimatet!

Personligt

Jag är nyfiken, vetgirig och tror att det goda vinner, en del segrar tar bara lite längre tid. Jag bor i Töcksfors och arbetar som fritidsledare i Svenska kyrkan, samt håller på att avsluta mina studier i företagsekonomi. Jag har tidigare jobbat som dansare i New York där jag också var språkrör för Miljöpartiet i New York. Nu sitter jag i ledningsgruppen för Miljöpartiet i Årjäng och brinner för att rädda klimatet!

CV