Torbjörn Nilsson

Partistyrelseledamot, politisk sekreterare, miljönämndsordförande

Torbjörn Nilsson

Aktuella frågor för Torbjörn Nilsson

Mer om Torbjörn Nilsson

Torbjörn Nilsson om politik

Jag ledamot i partistyrelsen, politisk sekreterare för MP Värmland, ledamot i kommunfullmäktige och ordförande för miljönämnden i Karlstads kommun. 

Jag är intresserad av de flesta samhällsfrågor – särskilt frågor om demokrati, personlig frihet, bättre grundtrygghet, och biologisk mångfald. För mig känns det viktigt att Miljöpartiet står för kombinationen av valfrihet och fördelning – fördelningspolitik behövs för att det ska bli en valfrihet för alla.

Jag tror att Miljöpartiet kan bli bättre på att visa hur visioner och dagspolitik hänger ihop. Vi måste våga prata om våra värderingar och visioner, göra dem tydliga och ha dem som ledstjärnor. Samtidigt måste vi våga samarbeta, kompromissa och ”kohandla” om olika frågor för att uppnå förbättringar på kort sikt – världen måste räddas nu, och människor behöver vår hjälp nu, det kan inte vänta tills Miljöpartiet fått egen majoritet.

I rikspolitiken är jag glad att Miljöpartiet satt biologisk-mångfalds-frågorna högt på dagordningen. För att rädda mångfalden av arter och naturtyper är det angeläget att skydda mer naturområden, utveckla naturvårdsskötseln av skyddade områden så att hotade arter bevaras, öka naturhänsynen i skogsbruket, utveckla miljöersättningarna till lantbruket så att de bättre bevarar hotade arter i brukningspåverkade miljöer, utveckla arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter, låta rovdjursstammarna bli långsiktigt livskraftiga, förbättra vattenlagstiftningen så det blir lättare att ställa miljökrav på vattenverksamheter, skärpa lagstiftningen kring gruvprospektering i skyddsvärda naturområden, ta vara på avslutade sand- och grustäkter som livsmiljöer för sandberoende arter, värna om gamla, grova och ihåliga träd som livsmiljöer för olika arter, med mera.

I landstinget/regionen känns det viktigt att jobba för en välfungerande och tillgänglig vård. Det är en del av den grundtrygghet som samhället bör erbjuda alla invånare – och det är viktigare än att hålla nere skatten. Det är också viktigt att fortsätta kämpa för en bättre kollektivtrafik. Och så skulle jag vilja att vi får igång en diskussionen om att landstinget och kommunerna i Värmland tillsammans kan bilda en stiftelse för naturvård och friluftsliv i länet, som man gjort bland annat i Uppsala län.

I kommunen är jag stolt över att Karlstad alltid ligger bra till  i Aktuell Hållbarhets ranking av Sveriges kommuner (2015 blev 5:a, 2017 blev vi 7:a, 2018 blev vi 5:a igen, och 2019 blev vi 4:a). Men vi kan inte slå oss till ro med det, det finns mycket kvar att göra för att Karlstad ska utvecklas på ett hållbart sätt. Inte minst kan Karlstad bli bättre på att värna om sin natur - både gamla träd, närnatur och strövområden till glädje för oss människor, och nyckelbiotoper som är vktiga för andra arter.

Vid sidan av miljöfrågorna tycker jag att mer resurser till förskolan hör till de viktigaste kommunala frågorna. Nästan alla barn går i förskolan, och det är till stor del där de lär sig umgås med andra barn. En god personaltäthet är avgörande för att personalen ska kunna se och påverka hur barnen behandlar varandra. Det är grundläggande för att barnen ska känna sig trygga och vänja sig vid att respektera och bli respekterade av varandra. Och det är viktigt för att barnen i skolan och senare i livet ska fungera bra i samspel med andra människor. Därför är jag också glad att vi i Karlstad, efter många års urholkning av resurserna till förskolan, i 2017 års budget äntligen gett en reell förstärkning till förskolan.

Personligt

https://www.nwt.se/2019/07/31/replik-varna-bade-betesdjur-och-vilda-djur/Jag är uppvuxen i Åkersberga i södra Roslagen, har studerat och forskat i Uppsala, och flyttade till Värmland 1999. Bor nu på landet mitt emellan Karlstad och Molkom med sambo, två barn, en hund och några höns. Gillar rockmusik och visor, och ibland kommer jag på egna sånger, några av dem kan du höra här. Jag gillar också djur och natur, skidturer och paddling, glass och fruktpajer, mustigt mörkt öl och fylligt rött vin, människor som både kan lyssna och prata, och seriösa diskussioner om hur världen kan bli bättre.

Jag har varit intresserad av samhällsfrågor och miljö sedan jag var liten. Gick med i Centerns Ungdomsförbund något år innan Miljöpartiet bildats, på den tid då Centern hade en tydlig miljöprofil, och stannade i Centern till 1995. På 1980-talet var jag även aktiv i Fältbiologerna. I Miljöpartiet gick jag med 1996, och var mycket aktiv kring valet 1998 då jag var ordförande för MP Uppsala län. Sedan trappade jag ner en period, men från 2009 och framåt har jag efter hand blivit mer aktiv igen, och nu när jag kombinerar jobbet som politisk sekreterare för MP Värmland med uppdraget som miljönämndsordförande i Karlstads kommun har jag politiken som min huvudsakliga sysselsättning.

Från april 2016 till april 2018 hade jag mitt största ideella engagemang utanför partipolitiken, då jag var ordförande för Svenska Rovdjursföreningen, en ideell förening som verkar för att rovdjuren ska få finnas i livskraftiga populationer och för att underlätta samexistensen mellan människor och rovdjur.

CV

Rikspolitisk erfarenhet

Partistyrelsen sedan 2019.
Ordförande i Svenska Rovdjursföreningen 2016-2018.
MP:s riksvalberedning 2009-2016.
Arbetsgruppen för demokrati-kapitlet vid framtagandet av 2005 års partiprogram.
MP:s internationella kommitté 2003-2004.
MP:s arbetsgrupp för medborgarlönefrågan 1999-2000.
Styrelsen i Folkrörelsen Nej till EU 1995-1996 (ers).
Redaktör och styrgrupp i Nätverket Centernej till EU 1992-1994.
CUF:s valberedning 1991-1992.

 

Region-/landstingspolitisk erfarenhet

Politisk sekreterare MP Värmland, 40% 2012-2018, nu 50%.
Landstingsfullmäktige (ers) 2014-15, regionfullmäktige (ers) sedan 2018, regionens demokratiberedning sedan 2019.
Styrelsen i Upplandsstiftelsen (landstingskommunal stiftelse för naturvård och friluftsliv, Uppsala län) 1999-2000.
Ordförande för MP Uppsala län (tf 1997-98, ordf 1998-99).
CUF-representant i Centerns landstingsgrupp (Stockholms län) 1986-1987.

 

Kommunpolitisk erfarenhet

Karlstad: ordförande i miljönämnden sedan 2015, kommunfullmäktige sedan 2016 (först ers, sedan ordinarie), barn- och ungdomsnämnden 2011-2014 (först ers, sedan ordinarie).
Uppsala: kommunfullmäktige (ers) 1998-1999, teknisk beställarnämnd (ers) 1999, demokratiberedning 1999.
Österåker: byggnadsnämnd (ers) 1983-1985.

 

Jobb och utbildning

Politisk sekreterare MP Värmland, 40% 2012-2018, nu 50%.
Tjänstledig från arbete på Länsstyrelsen Värmland, där jag arbetat med naturvård 2004-2015, dessförinnan arbete med naturvård på Länsstyrelsen Örebro 2002-2004 och Länsstyrelsen Västra Götaland 2001-2002.
Naturskyddsföreningen i Värmland, projektledare 1999-2001.
Forskning, undervisning samt arbete med Internationella Biologi-Olympiaden 1997-1999.
Doktorerat i zoologisk ekologi 1991-1997.
1991-1992 även 50% som länsförbundskonsulent för Naturskyddsföreningen i Stockholms län.
Biologlinjen 1985-1991, med uppehåll 1988-1989 då jag jobbade som föreningsledare för Fältbiologerna i Järfälla.
Diverse kortare anställningar: städare, vårdbiträde, naturguide, lärare, mm.

 

En del saker jag skrivit

Politik

Skog med höga naturvärden ska bevaras. Nya Wermlands-Tidningen 17/9 2020.

Skydda kvarvarande nyckelbiotoper. Nya Wermlands-Tidningen 22/7 2020.

Fel att regeringen skulle stå handlingslös. Nya Wermlands-Tidningen 21/8 2019.

Värna både betesdjur och vilda djur. Nya Wermlands-Tidningen 31/7 2019.

MP: Rösta för naturen i EU-valet! Per-Inge Lidén, Rebecka Le Moine & Torbjörn Nilsson. Värmlands Folkblad 25/5 2019.

MP behöver Nu-politik för sjukförsäkringen. Grönt (webben) 6/12 2018.

Sveriges invånare förtjänar en fungerande sjukförsäkring. Tidningen Syre 6/12 2018.

Högre skatter kan behövas. Nya Wermlands-Tidningen 22/10 2018.

MP är inte alls ett överklassparti. Stina Bergström, Jesper Johansson & Torbjörn Nilsson. Nya Wermlands-Tidningen 27/10 2017.

Hur många rovdjur ska vi ha? Våra Rovdjur nr 3/2017.

Vargarna är för få – stoppa licensjakten. ETC 24/9 2017.

Vargstammens storlek bedöms med otillräckliga modeller. Torbjörn Nilsson & Johanna Sandahl. Aktuell Hållbarhet 12/9 2017.

Vargar hör hemma i svensk natur. Vestmanlands Läns Tidning 27/7 2017.

Vargstammen är för liten och för isolerad. Tidningen Syre 27/1 2017.

Skjut bara vargar som hotar tamdjur. SVT Opinion 4/1 2017.

Låt inte jakten på rovdjuren urarta till djurplågeri! Våra Rovdjur nr 4/2016.

Ingen lag att regeringen måste vara enig. Grönt (webben) 1/11 2016.

Tjuvjakt är inte civil olydnad. Torbjörn Nilsson, Peter W. Eriksson & Jan Bergstam. Upsala Nya Tidning (endast webben) 29/9 2016.

Stoppa licensjaktscirkusen!  Våra Rovdjur nr 3/2016.

Transportplanen måste utgå från klimatmålen. Altinget Miljö&Energi Debatt 9/3 2016.

Märklig slutsats om vargens bevarandestatus. Våra Rovdjur nr 4/2015.

Ny-brun moderat flyktingpolitik. Blogg-inlägg 26/11 2015.

Konkreta åtgärder för att minska miljöförstöringen. Maria Frisk & Torbjörn Nilsson. Nya Wermlands-Tidningen 12/11 2015.

Långsiktiga jobb eller förstörd natur? Jesper Johansson & Torbjörn Nilsson. Värmlands Folkblad 22/8 2015.

Viktigaste skolfrågan: resurser till förskolan. Värmlands Folkblad (endast webben) 10/9 2014.

Valfriheten ska gälla alla elever. Anna Wilén & Torbjörn Nilsson. Värmlands Folkblad 3/5 2011.

Frihet, fördelning och frihandel - frihandelskritiken skjuter bredvid målet. Nisse Hult nr 6/1999.

Varken vänster eller höger. Uppsala Nya Tidning 29/5 1998.

Which comes first: integration or democracy? Transnational Democracy, july 1997.

Demokratin är värd att försvaras. Dagens Nyheter 5/8 1997.

Demokratisk överstatlighet? Grönsaken nr 6/1996.

Politikerna medskyldiga till främlingsfientligheten. Grönsaken nr 5/1996.

Spricka i Nej till EU. Dagens Nyheter 20/3 1996.

Nu behövs en demokratirörelse. Politisk Tidskrift nr 4/1994.

Genomskåda myterna i miljödebatten. Bokkapitel, sid. 111-114 i antologin ”Utmaningen – centern som idéverkstad”, red. Andreas Carlgren & Michael Arthursson. Centerpartiets Förlag 1992.

Nyansera tillväxtdebatten. Politisk Tidskrift nr 3/1992.

EG och miljön - Vad betyder en fungerande demokrati för våra chanser att hejda miljöförstöringen? Torbjörn Nilsson, Magnus Gabrielsson, Hans Lindqvist & Peter Sjölund. Jordvännen nr 3/1991.

Gröna profilen kom för sent. Politisk Tidskrift nr 4-5/1991.

Dags att göra upp med det förflutna! Torbjörn Nilsson & Stefan Norell. Politisk Tidskrift nr 1/1991.

EG och neutralitet. Dagens Nyheter 13/9 1990.

Vem ser naturens mångfald - om inte biologerna gör det? Bladet nr 1/1990.

Ta strid för ”de traditionella” miljöfrågorna! Politisk Tidskrift nr 3/1986. 

Säg nej till samhällsplikten! Asfaltsklövern nr 5/1981.

Populärvetenskap

Naturvårdsverket fortsätter inräkna döda vargar i populationsstorleken. Våra Rovdjur nr 2/2019.

Antalet vargar hittills för högt räknat. Våra Rovdjur nr 1/2019.

Genetiker hävdar: Fler vargar och större spridning mellan populationerna behövs. Våra Rovdjur nr 3/2016.

Hotade arter i Värmland. Sven-Åke Berglind, Karin Enfjäll, Dan Mangsbo & Torbjörn Nilsson. Bok utgiven av Länsstyrelsen Värmland 2010.

Freoner - ett globalt miljöhot. Ung Center nr 5/1986.

Vetenskap

Population viability analyses of the Scandinavian populations of bear (Ursus arctos), lynx (Lynx lynx) and wolverine (Gulo gulo). Report 6549. Naturvårdsverket 2013.

Integrating effects of hunting policy, catastrophic events, and inbreeding depression, in PVA simulation: the Scandinavian wolf population as an example. Biological Conservation 115:227-239. 2004.

Long-term study of mortality in the common guillemot in the Baltic Sea. Olof Olsson, Torbjörn Nilsson & Thord Fransson. Report 5057. Naturvårdsverket 2000.

Spatial population dynamics of the black tinder fungus beetle, Bolitophagus reticulatus (Coleoptera: Tenebrionidae). Doktorsavhandling vid Uppsala universitet, 1997.

What is habitat fragmentation for amphibians? Per Edenhamn, Torbjörn Nilsson, Torbjörn Ebenhard & Per Sjögren. Global Ecology and Biogeography Letters 2:57-59. 1992.

 

Några TV- och radioinslag som fortfarande ligger på webben (från min tid som ordförande i Sv Rovdjursföreningen)

TV4 10/1 2018 (om Södertörnsvargen, klippet är 8:25, jag kommer in efter ca 4 minuter)

P4 Värmland 28/12 2017 (om licensjakt på varg, längd 2:34)

TV4 30/12 2016 (om licensjakt på varg och Högsta Förvaltningsdomstolens beslut, längd 3:53)

P4 Värmland 27/10 2016 (diskussion om vargjakt med Gunnar Glöersen, Sv Jägareförbundet, längd 8:00)