Örebro

Välkommen till Miljöpartiet i Örebro! Vi vill göra Örebro till en renare stad med mer grönyta och mindre utsläpp. Vi vill växa och bli fler för att kunna göra Örebro ännu bättre och grönare. Välkommen att bli medlem i Miljöpartiet på mp.se/bli-medlem.

Följ oss på Facebook, twitter eller Instagram.

För dig som är medlem finns information om möten och aktiviteter på medlemswebben.  

Miljöpartiet Örebro under Örebro Pride.
Våra prioriteringar

Klimat och Miljö.

Örebro kommun ska vara en föregångare när det gäller hållbar utveckling. Mat-, klimat- och energifrågor hänger ihop. Våra nyckelord är småskalighet, närproduktion och ekologisk balans.

Jobb och näringsliv.

För ett långsiktigt hållbart näringsliv behöver vi arbeta tillsammans i kommun, näringsliv och den ideella sektorn. Vi vill styra bort från ohållbar produktion och konsumtion.

Skola och välfärd.

Skolan i Örebro ska vara en hälsosam arbetsplats för både elever och personal. Den ska vara en trygg och lugn miljö där lärande får vara i fokus.

Jämställdhet och integration.

Alla människor har samma värde. Snäva könsroller och brist på jämställdhet mellan kvinnor och män begränsar människors fria val.

Budget.

Ett Örebro som håller ihop. Det är titeln på Miljöpartiet de grönas budget för Örebro kommun 2016. En budget där satsningar på klimat och förebyggande åtgärder för ett Örebro som håller ihop är i fokus.