Förslag i kommunfullmäktige 

Motioner

Här hittar du en lista över de motioner Miljöpartiet har lagt i Örebro kommunfullmäktige mandatperioden 2018-2022.

 • Ett nytt naturreservat i Sörbyskogen (2021)
 • Gör om nedre delen av Stortorget (2021)
 • Inför en mobil fritidsgård i Örebro (2021)
 • Generell hastighetsgräns i centrala Örebro (2021)
 • Utse medborgarvittnen för att öka örebroarnas tillit till polisens arbete (2020)
 • Låt sextonåringarna rösta (2019)
 • Inför bilfria zoner kring Örebros skolor och förskolor (2019)
 • Utöka antalet dricksvattenstationer (2019)
 • Dags att agera – starta ett Klimatråd i Örebro kommun (2019)
 • Tydliggör kommunens ansvar för att motverka hemlöshet (2019)

 

Interpellationer

Här hittar du en lista över de interpellationer Miljöpartiet har lagt i Örebro kommunfullmäktige mandatperioden 2018-2022.

 • Kommunens elförsörjning (2022)
 • Flyktingberedskap (2022)
 • Hur kommer Komvux möta framtida studenter som är döva och söker till en yrkesutbildning inom Komvux i Örebro (2021)
 • När kommer döva medborgare i Örebro ges möjlighet att känna sig delaktiga i kommunen (2021)
 • Var är koldioxidbudgeten (2021)
 • Varför tappar Örebro i konkurrensen om att vara miljöbästa kommun (2020)
 • Utemiljöer (2020)
 • Smittspridningen bland personalen på kommunens grundskolor (2020)
 • Hur Örebro kommun säkrar de teckenspråkiga barnens rätt till samma möjlighet att utvecklas och lära sig inom förskolan (2020)
 • Hur ska kommunens klimatarbete bli mer effektivt (2019)
 • Om du visste att skolan skulle behöva spara när ni beslutade om budgeten (2019)
 • Leder besparingar på 100 miljoner i skolan till topp 25 (2019)
 • Varför ska gymnasieskolan betala miljoner för lokaler som inte kan användas (2019)
 • Om Örebro kommun ska utlysa klimatnödläge (2019)
 • Kulturkvarteret (2019)
 • Om utbyggnad av flygplatsen är förenlig med Agenda 2030 (2019)
 • Hur väl underbyggd digitaliseringen av skolan är (2019)
 • Om Örebro kommun kommer att satsa för att göra staden grönare (2018)
 • Vad som görs för att stoppa övergreppen mot unga tjejer vid Marieberg (2018)
 • Säkerställande av jämställda arrangemang (2018)
 • Förtur för döva barn till förskolan Klöverängen (2018)
 • Skugga på förskolegårdar (2018)
 • Lägenheter och små radhus på landsbygden (2018)
 • Varför Örebroporten höjer Kvinnerstaskolans hyra utan att ha renoverat (2018)
 • Om ÖBO gör tillräckligt för att bygga på landsbygden (2018)