Kontakt för debatter 

Kontakta Örebro kommuns första kandidat Lea Strandberg för organisering kring debatter –  lea.strandberg@mp.se