Motståndskraften behöver stärkas

Det är nödvändigt för att stärka motståndskraften mot extrema händelser – vare sig det gäller klimatförändringar eller krig.

Lantbruket och livsmedelsförsörjningen har under de senaste åren påverkats enormt mycket av skeenden i omvärlden. Pandemins efterdyningar, extremväder till följd av klimatförändringar och konflikter i världen som satt beredskap och självförsörjning i fokus. Det är nödvändigt för att stärka motståndskraften mot extrema händelser – vare sig det gäller klimatförändringar eller krig. Det skriver Adam Arnesson och Emma Nohrén, kandidater till Europaparlamentet för Miljöpartiet. 

Miljöpartiet vet vad vi vill se. Sverige behöver öka självförsörjningen av livsmedel kraftigt till uppemot 80 procent. Utvecklingen, som nu går mot större enheter, färre aktiva lantbrukare och en äldre yrkeskår, behöver vändas. Vi vill se fler små och mellanstora lantbruks-, förädlings- och mathantverksföretag runtom i hela Sverige.

Vi behöver också snabbt minska vårt beroende av importerade insatsvaror såsom fossilt bränsle, konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Många lösningar finns redan i de regenerativa, kretsloppsbaserade och ekologiska metoderna som praktiseras idag. Svenska gårdar har alla förutsättningar att bli självförsörjande på energi – vi måste ta tillvara på den möjligheten.

För lantbrukaren behöver det bli lönsamt och attraktivt att inte bara producera mat, utan även att arbeta med alla de andra nyttor som jordbruket levererar – hög biologisk mångfald, kolinlagring, en hög djurvälfärd och en levande landsbygd. Därför behöver staten och EU nu ta ett långt större ansvar och styra om nuvarande ersättningar mot en högre andel resultatbaserade ersättningar som belönar klimat- och miljönytta. Dessutom måste hinder undanröjas för småskaliga livsmedelsföretag inom exempelvis mejeri, chark och slakt, som ständigt stångas mot regler anpassade för storskalig industri.

 

Läs hela debattartikeln i Land Lantbruk här, länk [öppen för alla]: https://www.landlantbruk.se/land-lantbruk-motstandskraften-behover-starkas-oavsett-klimatforandringar-eller-krig

Relaterade nyheter

Jämtland, 14 april 2024

Debatt. Demokratins varningslampor blinkar både lokalt och globalt

Örebro län, 11 april 2024

Pressmeddelande: S, V, C och MP i gemensam uppmaning till L om offentlighetsprincipen

Skåne, 9 april 2024

Ja till MP-motion om minskad förskrivning av antibiotika i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter