EU-valet närmar sig med stormsteg

17 april 2024

EU-valet närmar sig med stormsteg. Det är ett viktigt val som sker vart femte år. Trots EU-valets massiva vikt i stora frågor så som klimat, frihandel och infrastruktur så har EU-valet ett väldigt lågt valdeltagande. 

Valdeltagandet i Sverige förra EU-valet var så lågt som 55%, då har det ändå stigit något jämfört med tidigare. Jämför vi däremot med valdeltagandet i förra riksdagsvalet som hade 84% valdeltagande så är det otroligt tydligt vilka katastrofsiffror valdeltagandet i EU-valet har. Det är katastrofsiffror ur ett demokratiskt perspektiv då nära hälften ej gör sina röster hörda. Med tanke på det inflytande som EU har på viktiga samhällsfrågor borde folks vilja att delta i valet vara högre.

Något annat som syns i SCB:s statistik är att särskilt unga vuxna har lägst valdeltagande, vad beror detta på? Vi har tyvärr inget svar på dessa tankar och frågor, något vi däremot har svar på är varför man bör lägga sin röst den 9 juni.

Frihandel: EU är framförallt en handelsunion. Denna union gör att EUs länder kan samarbeta genom att producera och exportera det landet är bra på samt importera det som landet är lite sämre på att producera. Detta också utan tullar vilket bidrar till att jämna ut obalanser och skapa bättre förhållanden i länder runt om i EU. EU gör det också möjligt att tillsammans lägga tullar som exempelvis klimattullar på länder som inte når upp till EUs miljökrav, något som bidrar till bättre konkurrenskraft.

Infrastruktur: det är en annan viktig del av EU-samarbetet. Dels vägnäten men än viktigare är ett standardiserat och sammankopplat järnvägsnät som förbinder hela Europa. Ett järnvägsnät för både person- och godstrafik. Vilket också är en otroligt viktig del i klimatomställningen.

Klimatet: det är vår tredje och sista anledning. Att minska våra utsläpp av växthusgaser är något som vi behöver göra på alla olika nivåer, kommun, region, riksdag men inte minst på EU och global nivå. I debatten hör vi ofta särskilt från högerpartier att klimatet är en fråga för EU och världen, inte något vi kan göra något åt i Örebro, Örebro region eller i Sverige. Men gör dessa partier något för klimatet och naturen i EU? Svaret är nej.

Så gå till valurnan den 9 juni och lägg din röst, och lägg den helst på Miljöpartiet de gröna. För just nu är det klimatet, klimatet, klimatet som gäller!

Zai Lennbom
Språkrör, Grön Ungdom, Örebro län

Daniel Käller
Språkrör, Grön Ungdom, Örebro län

Krönika: Ungdomar borde engagera sig!

31 mars 2023

Idag råder en allt större misstro mot politiker och demokratin. Är det någon mening med att gå till valurnan på valdagen? I en värld där högerextremism och fascistiska drag fröjdas så är det viktigare än någonsin att engagera sig politiskt. Antingen i ett politiskt parti, eller i en politisk förening. Demokratin är något som bara kan överleva om vi engagerar oss.

När främlingsfientlighet, repressivitet och antidemokratiska vindar blåser över världen är det viktigare än någonsin att vi ser till att historien inte upprepar sig igen. Ett aktivt engagemang och politisk opinionsbildning är vårt skarpaste vapen mot auktoritära, fascistiska och högerextrema politiker och partier. Låt oss stå på rätt sida av historien tillsammans och kunna rakryggat säga, vi gjorde allt vi kunde. Låt oss göra allt i vår makt för att hindra dessa splittringar i samhället de skapar. Låt oss göra det vi kan för att leva i en värld med fred, acceptans och en beboelig planet.

Även om politiskt engagemang i många sammanhang ses som en plikt. Ibland hör man talas om att man ska göra sin politiska värnplikt. Så är det också viktigt att komma ihåg att det är roligt att engagera sig, särskilt som ung. Att umgås med andra, diskutera och komma fram till konkreta tankar om hur världen borde se ut är kul. Att prata med andra människor och argumentera för sina åsikter är en färdighetsträning för livet, som också är galet kul. Under valkampanjer och skolbesök har jag träffat tusentals ungdomar med tusentals idéer om hur vi gör samhället bättre. Tyvärr är endast en liten bråkdel av dessa ungdomar är engagerade i en politisk förening, vilket är otroligt synd.

När nästan alla partier pratar om oändlig tillväxt, växande BNP och rätten att gå till rov med alla resurser naturen har, då känner man sig liten och rädd. Dock är vi starka tillsammans, att organisera sig mot rovdriften på vår planet såg i alla fall jag som ett måste. Det handlar inte bara längre om mina barn eller barnbarns framtid, utan om din, min och alla andra ungdomars framtid. Att ensam ändra samhällsdebatten när dina motståndare är fossiljättar och skogsskövlare med tunga ekonomiska medel är allt annat än lätt. Men du är inte ensam, det finns hundratals, nej tusentals andra som känner nästan exakt som dig.

Det är inte heller bara ungdomars ansvar att engagera sig, vi måste också skapa en miljö som uppmuntrar demokratiskt engagemang istället för att skrämma bort nya personer som vill engagera sig. Senast förra veckan var SSU:s distriktordförande intervjuad på grund av den extrema hat mobben mot henne på twitter. En hatstorm som inte berodde på uppeggade ungdomar utan vuxna människor.

Vi måste erbjuda ungdomar en lättillgänglig plats att engagera sig på, riv de eventuella hindren. Vi måste också som samhälle bidra till en god demokratisk miljö, så att fler vågar engagera sig. Sist av allt ska vi komma ihåg att engagemang är superkul och bara blir roligare ju fler som engagerar sig!

Daniel Käller
Språkrör, Grön Ungdom, Örebro län

Krönika: Stoppa regeringens förslag som ökar segregationen!

24 februari 2023

Dagligen får vi höra hur segregationen ökar i alla världens hörn, inte minst här hemma i Sverige. Vi har de senaste decennierna sett en kraftig ökning även i små och medelstora kommuner, allt mer delar vi in oss utifrån etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Saker såsom hälsa, utbildningsnivå, skolresultat, andelen som röstar i valen och kriminalitet börjar gradvis likna en berg- och dalbana, något som bara kommer förvärras med den nya regeringens politik. 

Det råder en bostadsbrist i Sverige, totalt 87% av landets befolkning uppges bo i en kommun med ett underskott på bostäder enligt Boverket. Det här är 7 procentenheter lägre än för några år sedan då andelen låg på 94%. Bostäder konstrueras, vi har alla sett byggarbetsplatserna, kanske bor vi bredvid en. Men frågan vi behöver ställa oss är var vi bygger dem, och till vilket pris. Att reformera ROT-avdraget är ett steg i rätt riktning. När vi inte bygger blandade bostadsområden matar vi segregationen, de med liknande socioekonomisk bakgrund tvingas flytta till samma plats och deras möjligheter blir både färre och värre, det här är något områden i hela Sverige utsatts för.

Visst är det sjukt att beroende på vilken stadsdel du bor i kan din medellivslängd kapas med flera år? Regeringens förslag om visitationszoner i utsatta områden kommer inte göra något annat än att förvärra situationen. Att behandla alla som lever inom ett visst geografiskt område som kriminella och farliga försämrar tilliten till både polisen och staten, det här är något vi måste ta på allvar. Det de behöver är hjälp att komma in och vara en del av samhället, inte behandlas som en andragrads invånare. Inte förrän klyftorna i samhället minskar kan vi få bukt på den skenande kriminaliteten, ingen ska behöva bli kriminell på grund av var man bor.

Grön ungdom vill se blandade bostadsområden med både hyreshus och ägda bostäder med service, kultur, parker och arbetsplatser. Blandade bostadsområden minskar klyftorna och ger alla en ärlig chans i livet. Vi måste stoppa de orimliga hyreshöjningarna som tvingar människor att lämna sina hem, genom att göra det kan vi minska segregationen på riktigt.

Regeringens förslag är inget annat än främlingsfientlighet, att göra skillnad på människa och människa är inte det demokratiska fria samhället vi vill leva i. Tröskeln för att agera rasistiskt har på senaste åren sänkts, inte minst inom politiken, och allt fler uppges uppleva utsatthet. Vi måste arbeta med att öka tilliten och bygga broar mellan invånarna och staten, det är enda sättet som vi kan få bukt på de svårigheter som samhället i dag möter och skapa ett Sverige där alla trivs. Alla vinner på att leva i ett mindre segregerat samhälle, för ett samhälle utan klyftor, är ett rättvist samhälle.

Mariah Frans
Språkrör, Grön ungdom, Örebro län

Krönika: Varför alkohol?

27 januari 2023

Juletiderna har nyligen kommit till sitt slut, en tid som ska vara mysig och som man ska längta till. Men för många barn är det här istället en tid som präglas av ångest, stress och oro, speciellt när det kommer till alkohol.  

Enligt organisationen BRIS är för en halv miljon barn som växer upp i ett hem där missbruk och psykisk ohälsa råder Julafton den värsta dagen på året, ett barn upplever ofta de alkoholpåverkade vuxna som förändrade och obehagliga, även när det rör sig om en mindre mängd alkohol. Trots den här vetskapen är alkohol en del av många familjers firande, även om dagen i själva verket är menat för barnen. De flesta är inte medvetna om påverkan ens drickande kan ha på människorna runt omkring en, när man själv märker av att det är dags att sluta kanske det är försent. Även om inget märkvärdigt händer så bildas en ständig oro hos barnen, en oro om att behöva hålla koll på de vuxna, en oro om att det ska bli bråk eller en oro om att det inte kommer bli något julfirande det här året heller.

När ett norskt försäkringsbolag några dagar före jul uppmanade kvinnorna istället för männen att vara bakom ratten insåg man allvaret i högtidernas konsumtion, enligt en beräkning av Ramboll på uppdrag av Systembolaget beräknades kostnaden för alkoholen uppgå till över 100 miljarder svenska kronor år 2019. Förutom ökade trafikolyckor är alkoholen även den största riskfaktorn för sjukdom och död bland unga, uppskattningsvis har ca. 4% av Sveriges befolkning ett alkoholberoende enligt Folkhälsomyndigheten. De flesta är väl medvetna om problemen alkohol kan tillföra, men frågan många ställer sig är hos vem lösningen egentligen ligger.

Man skulle kunna tro att det är upp till individen att motsätta sig alkohol, men riktigt så enkelt är det inte. I ett samhälle där alkoholhaltiga drycker är norm finns det ständiga sociala påtryckningar och farhågor, det är enklare att säga “ja” än att vara utan sällskap eller bli kallad tråkig. En restriktiv alkoholpolitik har visats minimera dess skadeverkningar, det här fungerar på kort sikt, men vill vi uppnå verklig förändring behöver vårt tankesätt förändras från grunden.

Alkoholen kommer inte att försvinna i första taget, och antagligen inte heller i andra. Vi känner bara till ett samhälle med den och dess monopol. Men trots de destruktiva sociala normerna alkoholen har skapat, hur hade samhället sett ut utan den?

Barn ska aldrig behöva lida för vuxnas val och handlingar, det håller säkerligen många med om, men ändå gör många barn det. Vi i Grön ungdom strävar efter att få vara en plats där alla barn och unga känner sig välkomna oavsett ålder, därför har vi en nationell regel om att alkohol inte får förekomma på våra träffar. Om man inte kan garantera att den här säkerheten finns i allas hem, är vi skyldiga att skapa fler alkoholfria mötesplatser och aktiviteter, för allas bästa.

Mariah Frans
Språkrör Grön ungdom, Örebro län

Daniel Käller
Språkrör Grön ungdom, Örebro län