Förslag i regionfullmäktige 

Motioner

Här hittar du de motioner Miljöpartiet har lagt i Örebro regionfullmäktige mandatperioden 2018-2022.

Upprätta konkret handlingsplan för att uppnå energi och klimatmålen (2021-10-22)

Starta medborgardialoger vid komplexa förändringar (2020-11-27)

Gratis vaccin för skydd mot bältros för äldre (2020-11-27)

Revidera den regionala utvecklingsstrategin (2020-11-27)

Stötta studenter med resebehov i Grythyttan (2020-09-01)

Starta tågtrafik till/från Nora utan att bygga elledningar (2020-09-01)

Avveckla subventionerna till Örebro flygplats (2020-03-17)

Utgå från klimatmålen i alla beslut (2020-03-10)

Stötta studenter med resebehov (2020-03-05)

Regionen bör bruka eget skogsinnehav kalhyggesfritt (2019-12-18)

Utnyttja, effektivisera och sälj en del befintliga fastigheter (2019-10-15)

Inled ett försök med en digital 1177-mottagning med behandlande sjukvårdspersonal (2019-04-25)

Omvandla vakanta läkartjänster i närsjukvården till psykologtjänster (2019-03-21)

Upprätta en utvecklingsplan för naturturismen (2019-02-28)

Region Örebro län bör upprätta en koldioxidbudget (2019-02-08)

Alla barn ska ha råd med glasögon! (2019-02-05)

Låt Länsteatern få sköta sitt uppdrag med en realistisk budget (2018-12-05)

Låt alla partier sitta i revisionen (2018-12-05)

Klimatanpassningsplan för framtida hälsa (2018-10-16)

Klimatanpassningsplan (2018-10-09)

 

Interpellationer

Här hittar du de interpellationer Miljöpartiet har lagt i Örebro regionfullmäktige mandatperioden 2018-2022.

Fast läkarkontakt på vårdcentralen (2022-03-21)

Konsekvenser av IPCC-rapporten (2022-03-21)

Är det rimligt att ta bort bussförbindelse vid Mariebergs köpcentrum? (2021-12-01)

Regionens roll i framtidens Vätgasförsörjning? (2021-09-10)

Rasism inom hälso- och sjukvården (2021-04-23)

Upprepade felaktiga nekanden inom busstrafiken (2021-04-06)

Dags för en prova på-kampanj? (2020-09-16)

Varför så lite hemdialys i vårt län? (2020-09-01)

Tillgänglighet till digital offentlig service (2019-11-05)

Bör vi ha ett beredskapslager? (2019-11-05)

Vårdköerna inom primärvården kopplat till psykisk ohälsa (2019-11-04)

Den regionala handlingsplanen för livsmedel (2019-09-19)

Kan en patient söka till en vårdcentral trots att personen inte är listad där? (2019-06-13)

Vilka insatser i nämndernas verksamhetsplaner och budget gynnar den cirkulära ekonomin? (2019-03-07)

Starta omedelbart utdelning av Naloxon till opiatberoende och deras anhöriga (2019-01-14)