Aktuellt i riksdagen

Riksdagsledamot Camilla Hansén skriver en uppdatering om aktuella frågor som miljöpartistisk riksdagsledamot från Örebro län. Det här är aktuellt i samband med regeringens presentation av budgetpropositionen för 2022.

Vi riksdagsledamöter har arbetat som vanligt i flera veckor, men förra veckan öppnande riksdagen och idag lämnar regeringen budgetpropositionen för 2022 till riksdagen, och tempot ökar ytterligare. Den första budgetdebatten i riksdagen är i eftermiddag.

Jag vill uppmärksamma er på några satsningar jag tycker är särskilt viktiga:

  • Miljö- och klimatbudgeten är nu större än någonsin. Insatserna omfattar de stora miljöutmaningarna: klimatet, den biologiska mångfalden, rent vatten och levande hav, ett giftfritt samhälle och en cirkulär ekonomi. För oss ute i landet är den stora satsningen på klimatanpassningar i regioner och kommuner särskilt viktig.
  • För att vi ska minska klimatförändringarna måste industrin ställa om. Vi gör stora satsningar på Klimatklivet och Industriklivet, som också kommer att hjälpa företag i vårt län att ställa om.
  • Kultursektorn får välbehövligt stöd för omstart efter pandemin, bland annat det stöd till filmproduktion i Sverige som vi skrev om i Nerikes Allehanda i samband med Kulturkvarterets invigning: https://www.na.se/artikel/miljopartiet-varnar-kulturen-for-demokratins-s...
  • Inom mina ansvarsområden i riksdagen är mer pengar till vaccinering runt om i världen viktigt. Vi är inte säkra från den här pandemin förrän alla är säkra. På det viset är biståndspolitik en angelägenhet för varje örebroare.
  • Regeringen satsar mycket pengar på samiska språket och minoriteter - det är den största satsningen sedan 2020 vad gäller minoritetspolitiken.

Jag vill också berätta att riksdagen nu återgått till fysiskt arbete och jag tar gärna emot lokalmedia för besök i riksdagen, för att följa mitt arbete som riksdagsledamot för Örebro län. Det går så klart bra att ses någonstans i länet en måndag eller fredag, också!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: