Debatt NA: Modern familjepolitik för alla slags familjer

Modern familjepolitik för alla slags familjer

Nerike Pride firas i helgen och i Nerikes Allehanda skriver Erik Mägi, Ulrika Westerlund, Alice Bah Kuhnke och Örebro läns riksdagsledamot Camilla Hansén om modern familjepolitik för alla familjer.

De beskriver bland annat hur Miljöpartiets familjepolitik underlättar för olika sorters familjer. ”Lesbiska par omfattas av föräldraskapspresumtion. Sambor har fått möjlighet att adoptera. Sverige har infört rättssäkra regler för föräldrar som ändrat könstillhörighet. Tidigare jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) har dessutom tillsatt en utredning om könsneutral föräldrabalk och barn med fler än två föräldrar.”

”Det finns samtidigt mycket kvar att göra. Miljöpartiet vill ta fram samlevnadsregler för familjer som inte grundar sig i parrelationer. Vi vill utreda konkreta förslag på hur altruistiska surrogatarrangemang skulle kunna utformas och efter det ta ställning om det bör införas eller inte. Vi vill göra det möjligt att barn kan ha fler än två vårdnadshavare när det är till barnets bästa.”

Läs hela artikeln i Nerikes Allehandas e-tidning här, länk [för prenumeranter]: https://www.na.se/2022-09-02/modern-familjepolitik-for-alla-slags-familjer

 

Relaterade nyheter

Gävleborg, 7 december 2023

Debatt – Regeringen ger andra länder en ursäkt att slå av på takten

Stockholmsdistriktet, 30 november 2023

Ny rapport synliggör villkor för personer med omfattande funktionsnedsättning

Örebro län, 28 november 2023

NA Debatt: Akademin som en fri kraft i omställningen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter