Debattartikel Internationella kvinnodagen

Lyssna

Debattartikel skickad till NA inför den Internationella kvinnodagen 8 mars

"Våldet mot kvinnor är ett samhälleligt hälsoproblem. Våld lämnar många fler spår än bara de synliga. I en undersökning från 2011, fick kvinnor som sökte vård hos kurator i primärvården svara på våldsrelaterade frågor. Då svarade 97% att de någon gång i livet hade utsatts för våld; fysiskt, psykiskt eller sexuellt, vilket resulterade i såväl fysiska som psykiska besvär.

Våld mot kvinnor är ett av de största hindren för kvinnors frigörelse och stärkta position i samhället. Våldet mot kvinnor är utbrett i alla länder, kulturer och samhällsgrupper. Att se det som en individuell fråga istället för ett samhällsproblem är att förminska problemet.

Miljöpartiet vill att alla vårdinstanser ska få ökad kompetens och resurser för att på bästa sätt möta kvinnor som utsatts för våld. För detta krävs den samlade kompetens som finns på vårdcentraler med barnmorskor, kuratorer, läkare och sjuksköterskor. Miljöpartiet har med sina majoritetskollegor ökat resurserna till primärvården och riktat pengar mot psykisk ohälsa.

Kvinnor som söker vård måste bli sedda och bemötta med kunskap om hur våld påverkar hälsan. Med utökad kunskap om sambandet mellan våld och ohälsa kan fler kvinnor få den vård de behöver, och framtida problem kan motverkas. Frågan måste tas på allvar och medvetenheten om hur våldsutsatthet manifesterar sig i ohälsa behöver öka inom vården. Vi vill ge vården dessa förutsättningar. Miljöpartiet vill också att ett aktivt arbete med att förebygga våld mot kvinnor ska vara en viktig del av det hälsofrämjandet arbetet inom landstinget.

Det är dags att skapa en nollvision när det gäller våld i nära relationer. Ett första steg är att den utsatte blir trodd och får det stöd som krävs. Inom vården måste man se detta problem i vitögat och bemöta det som en folkhälsofråga. Det är det minsta man kan begära i världens så kallade ”mest jämställda land”.

Den internationella kvinnodagen räcker inte långt. Det är 364 dagar till på året då alltför många kvinnor utsätts för våld och kränkningar.

Ingrid Fries-Hansson, ordförande Nämnden för primärvård och folktandvård
Mats Gunnarsson, landstingsråd
Catrin Steen, landstingsråd

Miljöpartiet i Örebro län"

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: