En så kallad ”Nato-option” tillför föga

En så kallad ”Nato-option” tillför föga

Camilla Hansén (MP) och Elisabeth Falkhaven (MP): En grön säkerhetspolitik bygger på att skapa en hållbar värld där färre hot mot säkerheten uppstår och där vi genom förebyggande arbete stoppar konflikter innan de uppstår.

Länk:
https://kkuriren.se/artikel/en-sa-kallad-nato-option-tillfor-foga/lz28kz1l

Relaterade nyheter

Örebro län, 14 augusti 2021

Replik: Låt oss bevara vår svenska alliansfrihet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter