Krönika: Grön ungdom Örebro län

Mariah Frans: Stoppa regeringens förslag som ökar segregationen!


Mariah Frans och Daniel Käller är språkrör för Grön ungdom i Örebro län. De skriver krönikor på hemsidan en gång i månaden. Nu i februari skriver Mariah om regeringens förslag som ökar segregationen och hur Grön ungdom vill se blandade bostadsområden med både hyreshus och ägda bostäder med service, kultur, parker och arbetsplatser. Blandade bostadsområden som minskar klyftorna och ger alla en ärlig chans i livet. 

Visst är det sjukt att beroende på vilken stadsdel du bor i kan din medellivslängd kapas med flera år, skriver Mariah, och fortsätter: ”Regeringens förslag om visitationszoner i utsatta områden kommer inte göra något annat än att förvärra situationen. Att behandla alla som lever inom ett visst geografiskt område som kriminella och farliga försämrar tilliten till både polisen och staten, det här är något vi måste ta på allvar. Det de behöver är hjälp att komma in och vara en del av samhället, inte behandlas som en andragrads invånare. Inte förrän klyftorna i samhället minskar kan vi få bukt på den skenande kriminaliteten, ingen ska behöva bli kriminell på grund av var man bor.”

Läs hela krönikan på MP Örebro län här, länk: https://www.mp.se/orebro-lan/kronika-gron-ungdom-orebro-lan/

Relaterade nyheter

Gävleborg, 27 mars 2023

Debatt – Regeringen är ett hot mot kustfiskarna i Gävleborg

Värmland, 25 mars 2023

Earth Hour – för en politik som hejdar klimatförändringen

Uppsala län, 25 mars 2023

Förenkla kollektivtrafiken – men till rimligt pris

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter