Krönika: Grön ungdom Örebro län

Krönika: Varför alkohol?

Mariah Frans och Daniel Käller, språkrör för Grön ungdom i Örebro län, skriver krönikor på hemsidan en gång i månaden. Nu i januari innehåller krönikan tankar om alkohol och julfirande, och språkrören betonar vikten av att Grön ungdom alltid erbjuder alkoholfria mötesplatser.

Mariah och Daniel skriver att enligt organisationen BRIS är för en halv miljon barn, som växer upp i ett hem där missbruk och psykisk ohälsa råder, Julafton den värsta dagen på året. Barn upplever ofta de alkoholpåverkade vuxna som förändrade och obehagliga, även när det rör sig om en mindre mängd alkohol. Trots den här vetskapen är alkohol en del av många familjers firande, även om dagen i själva verket är menat för barnen.

Läs hela krönikan på MP Örebro län här, länk: https://www.mp.se/orebro-lan/kronika-gron-ungdom-orebro-lan/

Relaterade nyheter

Gävleborg, 27 mars 2023

Debatt – Regeringen är ett hot mot kustfiskarna i Gävleborg

Värmland, 25 mars 2023

Earth Hour – för en politik som hejdar klimatförändringen

Uppsala län, 25 mars 2023

Förenkla kollektivtrafiken – men till rimligt pris

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter