NA Debatt: Vi kräver ett bättre debattklimat!

Ungdomsförbunden i länet kräver ett bättre debattklimat!

Mariah Frans och Daniel Käller, språkrör för Grön ungdom i Örebro län, skriver tillsammans med företrädare för länets politiska ungdomsförbund om hur ett hätskt debattklimat måste förändras. Oavsett politiskt övertygelse behöver det demokratiska samtalet präglas av respekt för meningsmotståndare och strävan efter ömsesidig förståelse.

Enligt statistik från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF, 2018) uppger nära varannan ungdom i åldrarna 16-24 år att de är intresserade av samhällsfrågor. Samtidigt är enbart 6% av de tillfrågade medlemmar i ett politiskt parti eller ungdomsförbund. Trots att engagemang kan uttryckas på olika sätt, är politiska representanter nödvändiga för demokratin. Vi måste därför aktivt arbeta för att skapa ett mer inkluderande debattklimat som öppnar upp för ett ungt engagemang.

Vi har själva samtalat med ungdomar som valt att avstå från organiserat engagemang till följd av ett polariserat debattklimat. Detta är inte acceptabelt. Vår strävan som unga politiska representanter är att upprätta ett demokratiskt samtal med fokus på sak- och idépolitik snarare än personangrepp.

Oaktad politisk hemvist bör ett engagemang präglas av djupa diskussioner och möjlighet till skilda åsikter. För att möjliggöra detta måste debattklimatet präglas av ömsesidig respekt med fokus på sak snarare än person. I länets politiska ungdomsförbund är vi eniga: ett politiskt engagemang är ovärderligt och för att öppna dörren till fler måste debattklimatet förbättras.

Läs hela debattartikeln i Nerikes allehanda här, länk [för prenumeranter]: https://www.na.se/2023-04-20/vi-kraver-att-fa-ett–battre-debattklimat

 

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter