Adam Arnesson, 33 år

Placering på Miljöpartiets EU-valsedel: 14

Jag vill göra allt jag kan i det nödläge vi
befinner oss

Flera jord- och skogsbrukare kandiderar för att ta plats i Europaparlamentet när Sverige går till val den 9 juni. Land Lantbruk har ställt frågor till några av de aktiva jordbrukarna på valsedlarna.

Adam driver ekologiska Jannelunds gård med föräldrarna. En kretsloppsgård med dikor (fem kor, tjuroch ungdjur), får (knappt 100 tackor, 220 lamm per år), grisar (en sugga, en galt, två gyltor), höns (ett tjugotal). Växtodlingen omfattar 100 hektar med hälften vall och bete, hälften spannmål och ettåriga grödor.

1. Varför kandiderar du i Europaparlamentsvalet?
Jag vill göra allt jag kan i det nödläge vi befinner oss med klimat och förlust av biologisk mångfald för att skapa en värld för kommande generationer. Som bonde försöker jag bidra mycket med konkret företagande men politiskt händer det för lite.

2. Hur vill du att ditt parti ska påverka EU-politiken nästa mandatperiod?
Mer av jordbrukarstöden behöver riktas till miljö- och klimatåtgärder, inte främst till de stora gårdarna genom arealstöd. Vi behöver vända storleksrationaliseringen där EUs jordbrukspolitik bidrar. Att fler små och medelstora jordbruk kan överleva ekonomiskt är viktigt för livsmedelsförsörjningen. Ett fåtal stora kan bli ganska känsliga för ekonomi, extremväder med mera.

3. Hur tycker du att partiet har lyckats med att de driva de frågorna?
Miljöpartiet har ganska länge haft en bra jordbrukspolitik. Det är det enda svenska parti som lägger fram förslag i linje med vad vetenskapen säger behövs för att ställa om. Jag tycker att man har lyckats ganska bra med att fokusera på jordbrukets möjligheter.

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter