Motion: En träbyggnadsstrategi för ett hållbart bostadsbyggande

Motion: En träbyggnadsstrategi för ett hållbart bostadsbyggande

Sverige växer och fler bostäder behöver byggas, så också i Nora kommun. Samtidigt räknas byggindustrin åsamka lika mycket koldioxidutsläpp som privatbilismen i landet. Den övervägande delen sker i byggfasen via valet av byggmaterial där cementindustrin är en av världens största källor till koldioxidutsläpp. Det är därför viktigt att kommunen vid bostadsbyggande aktivt arbetar för att minska klimatpåverkan.
Genom att bygga bostadshus i trä istället för betong kan klimatpåverkan minska kraftigt. Anledning är att det går åt mindre energi att bygga i trä, att träet binder koldioxid under husets livstid, och att ett trähus kan nedmonteras och användas för uppvärmning när det har tjänat färdigt. En satsning på träbyggnad skulle ge stora miljövinster och stärka kommunens miljöprofil samt medverka till att stärka skogsindustrin. Vidare skulle det bidra till att förstärka Noras kulturella prägel där ’Trästaden Nora’ innefattar såväl de äldre som moderna byggnaderna.

Därför föreslår Miljöpartiet de gröna i Nora att en träbyggnadsstrategi tas fram för att identifiera möjligheter och utmaningar för ett ökat träbyggande i kommunen, samt åtgärder för att främja densamma. Partiet förslår också att de kommunala bolagens ansvar som föregångare tydliggörs så att Nora kan växa på ett hållbart sätt.

Miljöpartiet föreslår att:

– Kommunen tar fram en träbyggnadsstrategi

– Kommunen tydliggör i ägardirektiven att trä ska prioriteras som byggmaterial i alla sorters fastigheter och anläggningar

Miljöpartiet de gröna i Nora
Jasmine Hylander

 

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter