Gör Fasaskogen till nationalpark

Biologiska mångfaldens dag – gör Fasaskogen till nationalpark

Den 22 maj är Biologiska mångfaldens dag – dagen uppmärksammar de livsviktiga ekosystem som utgör själva grunden vårt samhälle är byggt på. Rebecka Le Moine, talesperson för biologisk mångfald och Camilla Hansén, riksdagsledamot från Örebro län skriver med Daniel Ekelund, oppositionsråd Karlskoga, Johanna Ghattas, ledamot i kommunfullmäktige Degerfors och Anders Petterson, ledamot i kommunfullmäktige i Laxå.

Idag är den biologiska mångfalden hotad. Vi är på väg in i ett massutdöende av arter på en skala som vi inte sett på miljontals år. Förlusten beror dels på människans exploatering av naturområden, dels på klimatförändringar, miljögifter och ohållbart nyttjande av naturresurser som fiskbestånd och skogar. Hela 80% av den europeiska naturen är i dåligt skick, och enbart i Sverige bedöms mer än 2200 arter vara hotade enligt rödlistan.

I Örebro län finns hotade och omtyckta platser som Miljöpartiet vill skydda. Sörbyskogen och Garphytteklint med höga naturvärden behöver långsiktigt skydd, liksom Alntorps ö i Nora. Vi vill att Tivedens och Garphyttans nationalparker utökas, och att Fasaskogen och Norra Vätterns ekopark blir nationalparker.

Miljöpartiet kräver att regeringen slutar agera bromskloss i EU och stoppar sin slakt av miljöbudgeten. Vi välkomnar restaureringslagen, beskrivs som det största som har hänt miljölagstiftningen på 30 år, och vill se en hållbar och ambitiös politik som stöttar omställningen till ett mer naturvänligt skogsbruk, jordbruk och fiske. Det är inte bara ekonomiskt effektivt, det är en investering i vår egen överlevnad.

Läs hela debattartikeln i Karlskoga Tidning – Kuriren här, länk [öppen för alla]: https://www.kt-kuriren.se/2023/05/22/insandare-gor-fasaskogen-till-nationalpark-88e3c/

Relaterade nyheter

Skåne, 27 juni 2024

Debattartikel: Sänk Skånetrafikens biljettpriser

Uppsala län, 22 juni 2024

Resenärer ska bemötas med respekt

Skåne, 14 juni 2024

Miljöpartiet vill sänka biljettpriserna hos Skånetrafiken

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter