NA Debatt: Sluta att lappa och laga – visa mod!

NA Debatt: Sluta att lappa och laga– visa mod!

I dagarna ska Region Örebro län anta en budget för 2024. Läget är allvarligt. Regeringens politik har resulterat i svarta hål i regionens intäkter och regionledningen äger inte förmågan att möta de utmaningar som finns. Nu krävs det att de folkvalda visar mod i att våga peka ut färdriktningen mot framtiden. Det skriver Miljöpartiets regionpolitiska talesperson Pia Frohman, tillsammans med Monika Aune och Fredrik Persson i MP:s regionpolitiska grupp.

För Miljöpartiet är det förebyggande, det hållbara och det resilienta ledord som alla folkvalda måste bära med sig i budgetbeslutet. Låt oss exemplifiera:

  • Ta kontroll över regionens utgifter. Dels genom att genom att investera i vind- och solkraft bli självförsörjande på el, dels genom att, via utbildning och utvecklad arbetsmiljö, bli självförsörjande på personal. En högre andel personal i egen regi framför inhyrd personal kapar kostnaderna rejält för regionen som istället kan prioritera långsiktigt.
  • Regionens bussar, ambulanser, transportbilar mm. ska drivas av förnybara bränslen. Biogas och egenproducerad el kommer på sikt att kapa kostnaderna rejält i driftbudgeten.
  • En vård för alla där länets vårdcentraler prioriteras så att det finns läkare tillgängliga överallt kommer att skapa trygghet i länets kommuner och på sikt skära kostnader för regionen såväl som den enskilde invånaren i minskade transportkostnader mellan olika länsdelar.

Världen har sex år på sig att vända utvecklingen och då måste regionen börja i dag genom att arbeta resilient, förebyggande och hållbart. Genom att vrida budgeten i en klimatsmart riktning så tar vi ansvar för kommande generationers livsförutsättningar men också kommande regionstyrens möjligheter att klara vårdens ekonomi. Våra barn och barnbarn inte bara förtjänar det. De kräver det.

Läs hela debattartikeln i Nerikes Allehanda här, länk [för prenumeranter]: https://www.na.se/2023-06-21/sluta-att-lappa-och-laga-visa-mod

 

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter