Hjälp naturen att hjälpa oss!

Debattartikel i Nerikes Allehanda på Biologiska mångfaldens dag, den 22 maj

Biologiska mångfaldens dag – en dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur!

Om 18 dagar är det EU-val. Miljöpartiet är naturens röst i EU. Det är vi för att vi förstår att vi är beroende av den. Hur vi brukar våra jordar, säkerställer långsiktig matförsörjning. Hur vi fiskar våra hav, avgör om våra barn och barnbarn ska kunna göra det. Det skriver Pär Holmgren, toppkandidat till Europaparlamentet, Adam Arnesson, kandidat från Örebro län och Camilla Hansén, riksdagsledamot för Örebro län i Nerikes Allehanda.

Idag, den 22 maj, är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

Just nu är hela 80 procent av EU:s ekosystem i dåligt skick. Vi utarmar våra jordar och marker från liv som upprätthåller funktioner hela vårt moderna samhälle är beroende av. Våra hav fiskas ut, näringen i våra jordar sinar, våra skogar tystnar i kalhyggets tomhet.

Samtidigt är klimatkrisen ständigt närvarande. Torka, översvämningar, skogsbränder och extremväder prövar oss och kostar samhället enorma summor årligen. En fungerande politik i samklang med naturen kan hjälpa oss mot klimatkrisen, miljökrisen och vår långsiktiga säkerhet.

Att satsa på att återställa skadad natur är det mest kostnadseffektiva för att stävja klimatkrisen, enligt FN. EU och Sverige har skrivit under löften i FN om att skydda minst 30 procent av hav och land och restaurera skadad natur. För att omsätta det i praktiken har EU förhandlat en naturrestaureringslag. 20 procent av EU:s yta ska börja återställas till 2030, var tanken. Men i sista sekund krokade regeringen arm med Viktor Orbán och stoppade lagen.

Det är skandal!

Låt oss istället reformera jordbrukspolitiken i grunden. Där de som värnar naturen och klimatet får pengarna. Låt oss få en skogspolitik där det är skogsägarna som skyddar skogen, och binder kol som får pengarna. Det miljövänliga och klimatsmarta ska gynnas, inte det som förstör och förgör.

Läs hela debattartikeln i Nerikes Allehanda här, länk [öppen för alla]: https://www.na.se/2024-05-22/hjalp-naturen-att-hjalpa-oss/

 

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter