MP: Skjutningarna och våldet måste få ett slut

MP: Skjutningarna och våldet måste få ett slut

Sommaren är inte slut än och redan har förra årets tragiskt höga siffra på 45 döda i skjutvapenvåld passerats – också Örebro är drabbat. Det är helt nödvändigt att få stopp på våldet här och nu, men Miljöpartiet har länge försökt lyfta att det är lika viktigt att se till att inga fler barn socialiseras in i kriminalitet.

Miljöpartiets riksdagsledamot Camilla Hansén skriver tillsammans med rättspolitisk talesperson Martin Marmgren, regionrådskandidat Pia Frohman och kommunalrådskandidat Lea Strandberg i Nerikes Allehanda.

Kampen mot gängbrottsligheten kan aldrig vinnas så länge nya barn kontinuerligt socialiseras in i kriminalitet. Danmarks hårda ”gänglagar” lyfts ofta fram som ett lyckat exempel på brottsbekämpning, men forskare pekar på att det är det förebyggande arbetet som har gjort att antalet gängkriminella minskat med en tredjedel. För Miljöpartiet är det uppenbart att vi måste förebygga nyrekryteringen till kriminella miljöer. Utöver minskat mänskligt lidande så är det mycket mer kostnadseffektivt när samhället stöttar barn och sätter in nödvändiga insatser så tidigt som möjligt.

Det allra viktigaste på lång sikt är dock att se till alla barn växer upp med rätt förutsättningar att lyckas. Vi behöver skapa ett samhälle som håller ihop: där alla stadsdelar är trygga, alla skolor är bra, allas föräldrar har tillgång till arbetsmarknaden och alla känner sig inkluderade och delaktiga. Det arbetet sker hela tiden nära människor; på familjecentralen, på bra aktiviteter för barn och unga, på förskolan och i skolan. När människor engagerar sig gemensamt för sitt samhälle växer tilliten till varandra.

Den grova kriminaliteten urholkar den sammanhållningen i samhället, och vår oförmåga att hantera den är ett brott mot samhällskontraktet. Miljöpartiet kommer göra allt vi kan för att inget barn växer upp med drömmen om narkotikapengarna som den mest lockande, och att inga fler mammor eller pappor ska behöva begrava sina barn.

Läs hela debattartikeln i Nerikes Allehandas e-tidning här, länk [för prenumeranter]: https://etidning.na.se/p/na/2022-09-11/a/mp-skjutningarna-och-valdet-maste-fa-ett-slut/2013/576135/30734413

Relaterade nyheter

Örebro län, 1 mars 2024

Camilla Hansén (MP): Vi behöver europeisk politik för länets mathantverkare

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter