Pressmeddelande: MP kommenterar regionmajoritetens budget: ”Slår mot äldre och multisjuka”

Lyssna

Miljöpartiet de gröna i Region Örebro län är kritisk till majoritetens budgetförslag om att höja högkostnadsskyddet med 250 kr till 1 150 kr. En 27-procentig ökning som drabbar de patienter som ofta måste besöka sjukvården.

- Det är förvånande att S valt att vika sig så pass för Centern och KD, menar regionråd Mats Gunnarsson. För att kunna förstärka kassan med, en i sammanhanget, liten summa pengar offrar de klassiska fördelningspolitiska ideal. Man överger de svaga och utsatta. MP står däremot fast vid att högkostnadsskyddet ska ligga still. För många multisjuka tillkommer andra kostnader som tillsammans ger höga utgifter. En ökning av högkostnadsskyddet kan bli droppen som får bägaren att rinna över för vissa patienter. Miljöpartiet känner dock igen många andra förslag och skrivningar i budgeten som ligger kvar sedan partiet satt i majoritet. Exempelvis satsningen på mobila team och mera pengar till barnkultur. - Det är också glädjande att majoriteten exempelvis vill satsa på unga missbrukare med en ny mottagning i Örebro. Vi stöder givetvis även att regionen tar fram ett program för att stärka handel och service på landsbygden, säger regionråd Monika Aune. Vi är dock besvikna på att den nya majoriteten inte orkat hålla i satsningen på att möta klimatförändringarna. Det finns enstaka bra förslag på marginalen med inga genomgripande satsningar såsom en klimatanpassningsplan eller koldioxidbudget. I Miljöpartiets budget ger vi precis sådana exempel på hur regionen på riktigt kan bidra till att minska utsläppen avklimatfarliga gaser – detta har inte majoriteten klarat av att leverera. Det som oroar Miljöpartiet mest är dock hotet om kommande nedskärningar i kollektivtrafiken. Miljöpartiet satsar 25 miljoner kronor på att säkra länsinvånarnas möjligheter till daglig pendling påbuss eller tåg. MP vill också införa studentrabatt på biljettpriset. - Här har S, C och KD en helt annan syn på kollektivtrafik, anser Mats Gunnarsson. Majoritetens budget innebär ett stopp för utvecklingen av kollektivtrafik både i städerna men också på landsbygden. Förmodligen kommer vi att få se neddragningar de kommande åren.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: