Sänkt rösträttsålder – demokrativinst eller verklös partistrategi?

Sänkt rösträttsålder – demokrativinst eller verklös partistrategi?

Intervju med Camilla Hansén (MP) riksdagsledamot från Örebro län och Ludvig Beckman är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Länk:
https://www.altinget.se/rikspolitik/artikel/sankt-rostrattsaalder-demokrativinst-eller-verklos-partistrategi

Relaterade nyheter

Örebro län, 27 maj 2022

Camilla Hansén: Fest för demokratin – du är bjuden

Örebro län, 28 februari 2022

Besök i Nordmakedonien inom demokratifrämjande samarbete

Örebro län, 10 november 2021

Replik från MP på ledare om sänkt rösträttsålder – ledarredaktionen svarar direkt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter