Sveriges säkerhetspolitiska linje ska ligga fast

Sveriges säkerhetspolitiska linje ska ligga fast

En grön säkerhetspolitik bygger på att skapa en hållbar värld där färre hot mot säkerheten uppstår och där vi genom förebyggande arbete stoppar konflikter innan de uppstår. Under Sveriges tid i FN:s säkerhetsråd lyfte vi upp frågan om klimat och säkerhet.

Länk:
https://www.na.se/artikel/sveriges-sakerhetspolitiks-linje-ska-ligga-fast

Relaterade nyheter

Örebro län, 31 mars 2022

KRÖNIKA Camilla Hansén Jag kan inte köra bandvagn – men jag kan lära mig …

Örebro län, 14 augusti 2021

Replik: Låt oss bevara vår svenska alliansfrihet

Örebro län, 1 augusti 2021

Replik: Alliansfriheten är en hörnsten för Sveriges säkerhet

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter