Fira Lakeside Pride – kämpa för allas lika rätt!

Debattartikeln med anledning av Lakeside Pride i Askersund den 25 maj

Vi gläds åt att fira Lakeside Pride – och fortsätter kämpa för allas lika rätt

Vi gläds åt att fira Lakeside Pride i Askersund. Samtidigt sörjer vi att inte alla har samma friheter och möjligheter som vi. Det skriver kandidaterna till Europaparlamentet Alice Bah Kuhnke och Adam Arnesson tillsammans med Margareta Widell, kommunfullmäktige i Askersund och riksdagsledamöterna Ulrika Westerlund och Camilla Hansén.

Under Pride firar vi de framgångar vi har arbetat för och får kraft till att orka kämpa för fler. Årets Pride sker också mitt i den pågående EU-valrörelsen, där styret i EU för de kommande fem åren ska röstas fram. Detta val är viktigare än någonsin för att bromsa den radikala högerns framfart i EU.

I EU blåser samma högervindar som i Sverige och den nationalistiska högern i Europa hoppas på ytterligare vind i seglen för sin  diskriminerande politik som gör skillnad på folk och folk, som delar upp oss i ett ”dem” och ett ”vi”. Det som står på spel i det här valet är inget mindre än möjligheten till ett EU som bygger på frihet, säkerhet och rättvisa för alla.

Den senaste årliga sammanställningen över utvecklingen för hbtqi-personer i Europa från ILGA Europe- visar att vi i nuläget har ett EU och Europa där hat, hot och våld ökar mot hbtqi-personer. Hbtqi-personers familjer har inte samma skydd som andra familjer. Sverige omnämns också i rapporten som ett av flera länder som avslår hbtqi-personers asylansökningar, även om det innebär utvisning till länder där homosexualitet är olagligt och kan innebära dödsstraff. Det är lika förfärligt som oacceptabelt.

Miljöpartiet vill se ett annat EU, där mänskliga rättigheter respekteras fullt ut, för alla. Därför vill vi under kommande mandatperiod fortsätta arbetet för hbtqi-personers rättigheter i hela EU genom att:

  • Erkänna hbtqi-personers föräldraskap i hela EU.
  • Kriminalisera hatbrott mot hbtqi-personer.
  • Garantera asylrätten för hbtqi-flyktingar.
  • Införa ett EU-förbud mot omvändelseförsök.
  • Införa ett heltäckande skydd mot diskriminering.

Låt oss gemensamt använda Pride för att samla kraft för att ta arbetet vidare och för att den 9 juni rösta för ett EU som står upp för  mänskliga rättigheter, för alla!

Läs hela debattartikeln i Nerikes Allehanda här, länk [öppen för alla]: https://www.na.se/2024-05-25/vi-firar-lakeside-pride-och-fortsatter-kampa/

Vill du veta mer?

Den senaste årliga sammanställningen över utvecklingen för hbtqi-personer i Europa från ILGA Europe  visar att vi i nuläget har ett EU och Europa där hat, hot och våld ökar mot hbtqi-personer, länk: https://www.ilga-europe.org/report/annual-review-2024/

Sverige omnämns också i rapporten som ett av flera länder som avslår hbtqi-personers asylansökningar, även om det innebär utvisning till länder där homosexualitet är olagligt och kan innebära dödsstraff, länk: https://www.ilga-europe.org/files/uploads/2024/02/2024_Highlights-and-Trends.pdf

MP är bäst på HBTQI-politik, det kan du läsa mer om i RFSL:s EU-valsrapport ”Vägval Europa”: https://www.rfsl.se/wp-content/uploads/2024/05/EU-valsrapport2024.pdf

 

 

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter